Només per al compte
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.
A cada fons d'inversió li correspondrà el seu propi marcador de risc, que pot ser més elevat.

Sí, sí que guanyen.

Amb el compte Bk Mini preocupa't només d'estalviar.

Per a qui?

Compte dirigit a nens d'entre 0 i 7 anys.

Ingressos mensuals

Sense ingressos mensuals requerits.

I, per acabar,

Sense necessitat de domiciliar rebuts.

Pla 5%2

Plan para ahorrar dinero

Si ells creixen, els seus estalvis també.

Una idea Bankinter perquè l'estalvi sigui més fàcil i, sobretot, més gran. Un pla que remunera les aportacions que facis cada mes des del compte Bk Mini a fons d'inversió, amb un mínim de 50 euros mensuals i un màxim a remunerar de 1.000 euros.

  • Fins al 5% TAE mensual durant el primer any
  • Fins al 2% TAE mensual durant el segon any
  • Liquidació mensual

Aprenem junts.

A més de tots els serveis Bankinter, tindràs accés a serveis pensats de manera específica per als clients del nostre compte Bk Mini.
Servicios de banca online para jóvenes Bankinter

Money Town

Un divertido juego de educación financiera para aprender conceptos básicos como el ahorro, el gasto y cómo gestionarlos de manera responsable. Un juego con el que simular la economía personal y descubrir las consecuencias financieras de sus decisiones.

Més Detalls

Consulta Condicions Bk Mini Condicions Bk Mini

Condicions

El compte BK Mini està destinat a persones residents a Espanya amb edats compreses entre els 0 i 17 anys, i són els pares o tutors legals els que sol·liciten l'obertura del compte.

  • Una mateixa persona només pot ser titular d'un compte BK Mini.
  • Compte sense remuneració i sense comissió de manteniment.
  • Transferències nacionals gratuïtes a través de bankinter.com.
  • Targeta de dèbit gratuïta, encara que no obligatòria.
  • Compte totalment operatiu: amb liquiditat absoluta, pagaments, cobraments, etc. En cas de domiciliar rebuts, cal que estiguin relacionats amb les despeses del menor.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

És obligatori fer ingressos mínims?

No. El compte BK Mini no t'exigeix ni ingressos ni despeses mínimes.

És obligatori domiciliar rebuts?

No, no és obligatori, tot i que si vols pots fer-ho sempre que el rebut tingui relació amb les despeses del menor.

Quina documentació necessito per obrir un compte BK Mini?

En el cas de menors de catorze anys, cal una fotocòpia del DNI o NIF que emet Hisenda. És el document que identifica el menor fins a complir els catorze anys, moment en què és obligatori el DNI. En qualsevol dels casos, també caldrà presentar el llibre de família.

Puc obrir un compte BK Mini si no és el meu fill/a?

Només el podràs obrir si ets el tutor o tutora legal del menor.

Pot un menor disposar d'una targeta de dèbit?

Els menors d'edat no poden ser titulars d'una targeta de dèbit excepte en el cas d'emancipació (a partir dels setze anys). No obstant això, sí que és possible que els pares o tutors legals sol·licitin una targeta beneficiària a la seva, i poden establir límits per al seu ús.

Si, per exemple, és només la mare qui obre el compte BK i posteriorment el pare vol estar en el mateix compte, és possible?

No, no és possible, caldria cancel·lar el compte i formalitzar-ne un de nou.

Què passa amb el compte BK Mini quan el menor fa divuit anys?

El compte passa, automàticament, a anomenar-se BK Jove, mantenint el mateix número de compte, les mateixes característiques i sense que calgui modificar els rebuts que hi estan domiciliats. Només caldrà signar els consentiments i sol·licitar les claus de banca a distància que li permetran, ja com a major d'edat, accedir a aquests serveis.