INVERSIÓ DELEGADA

La gestió de les teves inversions en mans dels nostres d'experts

  • A partir de 1.000 euros
  • Sempre des del teu perfil com a inversor
  • Podràs triar entre els nostres dos tipus de gestió
inversion_delegada_banner_sup

Per a qui?

Si el teu objectiu és donar prioritat a la seguretat del teu patrimoni, aquest és el teu model d'inversió.

Objectiu rendibilitat

Si el teu objectiu és buscar la màxima rendibilitat per a les teves inversions, aquest és el model ideal d'inversió delegada.

Tipus de cartera

Aquest model de gestió està disponible per a fons d'inversió, plans de pensions, EPSV i valors.

Què és el VaR?

Utilitzem la metodologia VaR per al control del risc. Indica el percentatge màxim de pèrdua esperada per a una cartera, en un any i amb un nivell de confiança del 95%.
id_gestion_riesgo_banner_sup

Per què hauries de deixar passar les millors oportunitats?

L'estudi i anàlisi fonamental permet que els nostres gestors aprofitin les millors oportunitats que sorgeixen en cada moment.

Consulta Condicions Condicions

Fons d'inversió

Des 1.000 euros pots delegar la teva inversió aportant efectiu o fons d'inversió a les nostres carteres.

Gràcies als avantatges que ofereixen els traspassos entre fons, podràs optimitzar la cartera en funció del mercat i el seu nivell de risc sense impacte fiscal.

Inversión delegada conservadora FFII

Inversión delegada moderada FFII

Inversión delegada dinàmica FFII

Valors

Des de 15.000 euros pots delegar la teva inversió aportant efectiu o accions de l'Ibex 35 o de l'Euro Stoxx 50 a la nostra cartera.

Aquesta cartera inverteix en valors europeus de liquiditat elevada.

Inversión delegada Ibex-5

Inversión delegada Euro-10

Plans de pensions

Des de 8.000 euros pots delegar la teva inversió aportant efectiu o plans de pensions ja contractats a Bankinter.

Els traspassos entre plans de pensions permeten als nostres gestors mirar d'optimitzar la cartera i situar-nos, en cada moment, en els plans més interessants per a tu. Tot això, sense impacte fiscal per a tu. Aquesta modalitat només està disponible per a residents a Espanya.

Inversión delegada conservadora FFII

Inversión delegada moderada FFII

Inversión delegada dinàmica FFII

EPSV

Des de 8.000 euros pots delegar la teva inversió aportant efectiu o EPSV ja contractats a Bankinter.

Els traspassos entre plans de pensions permeten als nostres gestors mirar d'optimitzar la cartera i situar-nos, en cada moment, en els plans més interessants per a tu. Tot això, sense impacte fiscal per a tu. Aquest producte només està disponible per a residents al País Basc.

Inversión delegada conservadora FFII

Inversión delegada moderada FFII

Inversión delegada dinàmica FFII

Consulta Comissions Comissions

Fons d'inversió i valors

S'aplica una única comissió adaptada als resultats obtinguts. La comissió es calcula sobre la base de dos conceptes:

- 0,60%1 sobre el patrimoni mitjà anual gestionat.

- 10% sobre els beneficis anuals obtinguts, un cop descomptat el concepte anterior. Aquesta comissió s'aplica quan la cartera obté beneficis, sempre que el patrimoni resultant, tenint en compte aportacions i reemborsaments, sigui superior al patrimoni inicial invertit i al patrimoni sobre el qual es va calcular l'última comissió variable.

En el cas d'operativa en el mercat de valors, s'aplicaran, a més, les comissions següents:

Compravenda de valors nacionals: 2 euros. No inclou cànons de borsa ni corretatge.

Compravenda de valors internacionals: 0,20%, amb un mínim de 8 euros. No inclou cànons de borsa ni corretatge.

Custòdia de valors

Les comissions per custòdia s'apliquen proporcionalment al nombre de dies naturals que hagin estat els títols en cartera.

Custòdia de valors nacionals: 0,04% trimestral sobre la mitjana del valor efectiu de cada classe de valor, amb un mínim de 4 euros.

Custòdia de valors nacionals i ETF nacionals i internacionals: 0,05% trimestral sobre la mitjana del valor efectiu de cada classe de valor, amb un mínim de 4 euros.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals? Hi ha un import mínim?

Sí, pots fer aportacions addicionals a la cartera de dues maneres diferents:

  • En efectiu des del compte corrent associat a la cartera d'inversió delegada.

  • Amb fons d'inversió, sempre que tinguin la mateixa titularitat que l'assignada a la cartera.

Puc tenir més d'una cartera d'inversió delegada d'un mateix tipus (valors, fons d'inversió, plans de pensions o EPSV)?

Sí, però sempre respectant el límit marcat per el teu perfil de risc. En qualsevol cas, sempre et recomanarem la cartera que millor s'ajusti al teu perfil.

Cada quant de temps es revisen les carteres?

Depèn de la rapidesa del canvi de tendència del mercat. Les carteres es revisen com a mínim setmanalment, podent variar els pesos i les zones d'inversió, i es respecten sempre els filtres inicials de percentatge en renda variable i VaR.

Es revisen els actius que componen les carteres?

Els actius que componen les carteres es revisen periòdicament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, dins dels límits establerts d'inversió de cadascuna de les carteres.

Quina és la diferència principal entre Gestió del Risc i Gestió Fonamental?

En Gestió del Risc l'objectiu principal és controlar el risc de la cartera i, al mateix temps, tractar d'obtenir la màxima rendibilitat.

En Gestió Fonamental, l'objectiu principal és maximitzar la rendibilitat de la inversió. Aquesta gestió es realitzarà a través de criteris fonamentals i de la decisió del gestor.

Quin tipus d'anàlisi s'utilitza per a la gestió del risc?

Aquest tipus de gestió considera els preus dels actius com l'única informació objectiva fiable a efectes estadístics. A més dels preus per al control del VaR, s'utilitza l'anàlisi macroeconòmica i microeconòmica per a la selecció de les zones geogràfiques.

Com s'apliquen les comissions?

La comissió de gestió es cobrarà sempre, tenint en compte que la tasca del gestor no cessa en cap moment.

El capital inicialment invertit és la referència vàlida per al primer any d'inversió en el cas de la comissió d'èxit. A partir d'aquell moment l'últim cobrament serà la data considerada per al càlcul d'aquesta comissió.

Com i quan es liquiden els moviments en la cartera d'inversió delegada?

La data d'alta i liquidació d'aportacions i reemborsaments d'una cartera d'inversió delegada depèn de diversos factors:

  • Moviments pendents de comptabilitzar: tant si el gestor ha realitzat moviments en la cartera, com si hi ha altres aportacions o reemborsaments pendents, cal esperar que es realitzin aquests moviments en curs per poder realitzar-ne altres de nous.

  • Data de liquidació dels fons d'inversió: hi ha fons d'inversió que no liquiden el mateix dia, de manera que la data de liquidació de l'aportació o del reemborsament pot estar afectada per la data de liquidació dels fons implicats.

En qualsevol cas, l'ordre d'aportació addicional o reemborsament serà recollida i passarà a tramitar-se com més aviat millor.

Quan es cobra la comissió de la cartera d'inversió delegada?

Els cobraments de les comissions d'inversió delegada tenen caràcter anual. L'única data que varia és la del primer cobrament en contractar la cartera.

Puc rescatar, totalment o parcialment, la cartera?

Sí, pots fer el rescat de la inversió quan vulguis. Disposes de dues possibilitats:

  • Cancel·lació total de la gestió que realitza Bankinter sense vendre els productes associats a la cartera.

  • Reemborsament en efectiu al compte corrent d'una part o de tota la inversió (disponible únicament per a fons d'inversió i valors). Si aquesta és la teva decisió, Bankinter procedirà a la venda dels productes associats a la cartera. Si es tracta d'un reemborsament parcial, l'import mínim per realitzar-lo són 1.000 euros i hauràs de mantenir sempre en la cartera el mínim de permanència definit. En el cas de plans de pensions o EPSV, només es podrà cancel·lar la gestió que realitza Bankinter sense rescat total, ja que el reemborsament en efectiu només es pot produir quan marca la legalitat.

L'import mínim per realitzar una aportació addicional a qualsevol tipus de cartera és de 1.000 euros, tant si es realitza en efectiu com en fons d'inversió.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines