Saltar a la zona de continguts

INVERSIÓ DELEGADA

Oblida les decisions difícils i opta per les decisions expertes.

El nostre servei d'inversió delegada et permet delegar el 100% de la gestió de les teves inversions en professionals experts, en els professionals de Bankinter Gestión de Activos. Ells són els que, sempre d'acord amb el teu perfil inversor, decidiran en cada moment quan, com i on invertir.

 • Gestió delegada de principi a fi.
 • Per a fons d'inversió, plans de pensions i valors.
 • Servei disponible a partir de 1.000 €.
 • Contractació 100% en línia disponible per a carteres de fons d'inversió i plans de pensions.

Els productes d'inversió contractats a través d'aquest servei poden comportar pèrdues de capital.

Inversión delegada

Una estratègia definida pel teu perfil inversor.

Per a això, el primer que farem serà realitzar un qüestionari que ens permeti definir qui ets com a inversor:

 • Quines són les teves expectatives de rendibilitat
 • Quin risc estàs disposat a assumir

Dos models de gestió, dues metodologies:

Si el teu objectiu és prioritzar la seguretat del patrimoni.

Una gestió basada en un control del risc estricte.

Metodologia

 • Utilitzem la metodologia VaR per al control del risc: pèrdua màxima esperada en un any amb un interval de confiança del 95%. L'objectiu és conservar el capital en fases baixistes minimitzant la baixada i aprofitar oportunitats en fases alcistes.

Carteres disponibles

 • Aquest model de gestió està disponible per a fons d'inversió, plans de pensions, EPSV i valors.

Gestió

 • La gestió íntegra de les carteres la realitza Bankinter Gestión de Activos, responsable de realitzar la inversió i de revisar les carteres, com a mínim, setmanalment.

Imports mínims

 • Fons d'inversió: a partir de 1.000 €
 • Plans de pensions i EPSV: a partir de 8.000 €
 • Valors: a partir de 15.000 €

Carteres disponibles

Fons d'inversió
Cartera
VAR1
Nivell màx. renda variable
Import mínim
Comissions2
Fitxa/
Contractar
Conservadora
5%
25%
1.000€
Gestió: 0,60%
Èxit: 10%
Moderada
10%
50%
1.000€
Gestió: 0,60%
Èxit: 10%
Dinàmica
15%
75%
1.000€
Gestió: 0,60%
Èxit: 10%
Plans de pensions i EPSV
Cartera
VAR1
Nivell màx. renda variable
Import mínim
Comissions2
Fitxa/
Contractar
Conservadora
5%
25%
8.000€
Gestió: 0,15%
Èxit: 10%
Moderada
10%
50%
8.000€
Gestió: 0,15%
Èxit: 10%
Dinàmica
15%
75%
8.000€
Gestió: 0,15%
Èxit: 10%
Valors
Cartera
VAR1
Nivell màx. renda variable
Import mínim
Comissions2
Fitxa
Ibex-5
25%
100%
15.000€
Gestió: 0,15%
Èxit: 10%
 
Euro-10
25%
100%
25.000€
Gestió: 0,15%
Èxit: 10%
 

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS

Coneix els professionals que estan darrere de les teves inversions.

més informació
Bankinter Gestión de Activos

Consulta Comissions Comissions

Fons d'inversió i valors

S'aplica una única comissió adaptada als resultats obtinguts. La comissió es calcula sobre la base de dos conceptes:

- 0,60% sobre el patrimoni mitjà anual gestionat.

- 10% sobre els beneficis anuals obtinguts, un cop descomptat el concepte anterior. Aquesta comissió s'aplica quan la cartera obté beneficis, sempre que el patrimoni resultant, tenint en compte aportacions i reemborsaments, sigui superior al patrimoni inicial invertit i al patrimoni sobre el qual es va calcular l'última comissió variable.

En el cas d'operativa en el mercat de valors, s'aplicaran, a més, les comissions següents:

Compravenda de valors nacionals: 2 euros. No inclou cànons de borsa ni corretatge.

Compravenda de valors internacionals: 0,20%, amb un mínim de 8 euros. No inclou cànons de borsa ni corretatge.

Custòdia de valors

Les comissions per custòdia s'apliquen proporcionalment al nombre de dies naturals que hagin estat els títols en cartera.

Custòdia de valors nacionals: 0,04% trimestral sobre la mitjana del valor efectiu de cada classe de valor, amb un mínim de 4 euros.

Custòdia de valors nacionals i ETF nacionals i internacionals: 0,05% trimestral sobre la mitjana del valor efectiu de cada classe de valor, amb un mínim de 4 euros.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals? Hi ha un import mínim?

Sí, pots fer aportacions addicionals a la cartera de dues maneres diferents:

 • En efectiu des del compte corrent associat a la cartera d'inversió delegada.

 • Amb fons d'inversió, sempre que tinguin la mateixa titularitat que l'assignada a la cartera.

Puc tenir més d'una cartera d'inversió delegada d'un mateix tipus (valors, fons d'inversió, plans de pensions o EPSV)?

Sí, però sempre respectant el límit marcat per el teu perfil de risc. En qualsevol cas, sempre et recomanarem la cartera que millor s'ajusti al teu perfil.

Cada quant de temps es revisen les carteres?

Depèn de la rapidesa del canvi de tendència del mercat. Les carteres es revisen com a mínim setmanalment, podent variar els pesos i les zones d'inversió, i es respecten sempre els filtres inicials de percentatge en renda variable i VaR.

Es revisen els actius que componen les carteres?

Els actius que componen les carteres es revisen periòdicament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, dins dels límits establerts d'inversió de cadascuna de les carteres.

Quina és la diferència principal entre Gestió del Risc i Gestió Fonamental?

En Gestió del Risc l'objectiu principal és controlar el risc de la cartera i, al mateix temps, tractar d'obtenir la màxima rendibilitat.

En Gestió Fonamental, l'objectiu principal és maximitzar la rendibilitat de la inversió. Aquesta gestió es realitzarà a través de criteris fonamentals i de la decisió del gestor.

Quin tipus d'anàlisi s'utilitza per a la gestió del risc?

Aquest tipus de gestió considera els preus dels actius com l'única informació objectiva fiable a efectes estadístics. A més dels preus per al control del VaR, s'utilitza l'anàlisi macroeconòmica i microeconòmica per a la selecció de les zones geogràfiques.

Com s'apliquen les comissions?

La comissió de gestió es cobrarà sempre, tenint en compte que la tasca del gestor no cessa en cap moment.

El capital inicialment invertit és la referència vàlida per al primer any d'inversió en el cas de la comissió d'èxit. A partir d'aquell moment l'últim cobrament serà la data considerada per al càlcul d'aquesta comissió.

Com i quan es liquiden els moviments en la cartera d'inversió delegada?

La data d'alta i liquidació d'aportacions i reemborsaments d'una cartera d'inversió delegada depèn de diversos factors:

 • Moviments pendents de comptabilitzar: tant si el gestor ha realitzat moviments en la cartera, com si hi ha altres aportacions o reemborsaments pendents, cal esperar que es realitzin aquests moviments en curs per poder realitzar-ne altres de nous.

 • Data de liquidació dels fons d'inversió: hi ha fons d'inversió que no liquiden el mateix dia, de manera que la data de liquidació de l'aportació o del reemborsament pot estar afectada per la data de liquidació dels fons implicats.

En qualsevol cas, l'ordre d'aportació addicional o reemborsament serà recollida i passarà a tramitar-se com més aviat millor.

Quan es cobra la comissió de la cartera d'inversió delegada?

Els cobraments de les comissions d'inversió delegada tenen caràcter anual. L'única data que varia és la del primer cobrament en contractar la cartera.

Puc rescatar, totalment o parcialment, la cartera?

Sí, pots fer el rescat de la inversió quan vulguis. Disposes de dues possibilitats:

 • Cancel·lació total de la gestió que realitza Bankinter sense vendre els productes associats a la cartera.

 • Reemborsament en efectiu al compte corrent d'una part o de tota la inversió (disponible únicament per a fons d'inversió i valors). Si aquesta és la teva decisió, Bankinter procedirà a la venda dels productes associats a la cartera. Si es tracta d'un reemborsament parcial, l'import mínim per realitzar-lo són 1.000 euros i hauràs de mantenir sempre en la cartera el mínim de permanència definit. En el cas de plans de pensions o EPSV, només es podrà cancel·lar la gestió que realitza Bankinter sense rescat total, ja que el reemborsament en efectiu només es pot produir quan marca la legalitat.

L'import mínim per realitzar una aportació addicional a qualsevol tipus de cartera és de 1.000 euros, tant si es realitza en efectiu com en fons d'inversió.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines