1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.

COMPTE PENSIÓ

T'ho has guanyat: comença a obtenir rendibilitat amb la jubilació.

  • Sense comissions
  • Sense costos
Fins al 5% TAE el primer any1 i fins al 2% TAE el segon any. Saldo màxim a remunerar 5.000 € el primer any.1 Saldo màxim a remunerar: 5.000 €

I ara amb el teu Compte Pensió podràs demanar molt més

Tarjeta Combo

Targeta Combo

La millor targeta, la miris per on la miris

  • Dues targetes en un mateix plàstic.
  • Combo 1: la teva targeta del dia a dia i per pagar les compres a final de mes.
  • Combo 2: la teva targeta per comprar ara i ajornar els pagaments al teu ritme.
Més detalls

Més serveis, més avantatges

Consulta Condicions del compte Condicions del compte

Condicions del Compte Pensió

La remuneració del Compte Pensió és del 4,94% nominal el primer any (5% TAE). Durant el segon any la remuneració serà de l'1,99% nominal (2% TAE). La TAE s'ha calculat tenint en compte que el Compte Nòmina no té comissió. A l'import resultant de cada liquidació semestral se li aplicarà el percentatge de retenció que preveu la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital.

El saldo màxim diari a remunerar no excedirà els 5.000 €, independentment que al mateix compte hi hagi més d'una pensió domiciliada.

El compte començarà a remunerar en el moment en què es registri el primer ingrés de pensió per un import igual o superior al que hagi declarat en la sol·licitud.

Requisits necessaris per obtenir els avantatges de la promoció

Obrir un Compte Pensió a Bankinter sempre dins de les dates de la promoció. S'ha de tractar d'una persona física, resident a Espanya, que no sigui, ni hagi estat anteriorment, titular, per si sola o en cotitularitat, de comptes a Bankinter. Per tant, s'ha de tractar d'un client nou. L'alta de client i l'obertura d'aquests comptes han de ser simultànies.

Donar-te d'alta com a client i obrir el Compte Pensió abans que finalitzi el període de promoció.

Que els ingressos a rebre en concepte de pensió siguin iguals o superiors a 1.000 € nets mensuals.

És necessari el càrrec d'almenys tres rebuts domiciliats al trimestre al Compte Pensió.

El termini màxim per realitzar el primer ingrés des del moment en què obris el Compte Pensió és de dos mesos. Si després d'aquest temps no es produís l'ingrés, el compte perdria la condició de Compte Pensió i també els avantatges, productes i serveis associats.

No es podran beneficiar d'aquesta promoció els empleats i agents col·laboradors del Grup Bankinter.

Es consideren ingressos vàlids en concepte de pensió aquells que es realitzin mitjançant xec o transferència, mai del mateix titular. No es tenen en compte els ingressos en efectiu i s'accepta la suma de pensions.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quina documentació necessito per obrir el Compte Pensió?

Fotocòpia del NIF del titular o dels titulars del compte.

Fotocòpia de l'última pensió.

Què he de fer per traslladar els rebuts domiciliats al meu nou compte?

Molt poc, només has de facilitar-nos una còpia de cadascun d'ells i signar el document d'autorització per al canvi de domiciliació. Nosaltres ens encarreguem de la resta. Pots fer-ho a través de qualsevol de les nostres oficines o a través de la banca telefònica facilitant-nos les teves dades: 902 13 23 13.

Puc retirar efectiu amb la targeta?

Podràs disposar d'efectiu a dèbit i sense cap tipus de comissió2 a més de 14.000 caixers. A tots els de: Bankinter, xarxa Euro 6000, Banco Popular, Grupo Cajas Rurales, Deutsche Bank, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Banco Pastor, Banca March, Targo Bank i Euro Automatic Cash.

Puc disposar de talonari?

Sí, pots sol·licitar-lo de manera gratuïta.

Un client pot ser titular de més d'un Compte Pensió?

Sí, si es compleixen els requisits dels dos comptes, fins a un màxim de dos Comptes Pensió (cal informar el titular que ingressa; només és permès estar informat en un compte com a titular que ingressa) o un Compte Pensió + un Compte No-Nòmina. Un client només pot ser titular d'un compte remunerat i com a màxim de dos comptes corrents bonificats. A aquests efectes, s'entén per compte corrent bonificat aquell compte corrent que tingui condicions econòmiques especials com ara targetes de crèdit gratuïtes i sense comissions. Aquesta limitació també és aplicable a qualsevol altre compte remunerat, bonificat o amb condicions especials que Bankinter pugui comercialitzar en el futur.

Bankinter respon

Vols saber-ne més sobre els nostres comptes? Parlem-ne.

Més informació
901 010 136
Caixers i oficines