Saltar a la zona de continguts

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

32.000 professionals sanitaris, 450 hospitals i centres mèdics i més de 150 hospitals als EUA que esperem que no hagis de fer servir mai

Assegurança d'Assistència Sanitària: un quadre mèdic excel·lent que et protegeix, també, a l'estranger.
Seguro de asistencia sanitaria

Accés directe a especialistes

Podràs accedir a l'especialista que necessitis directament des del quadre mèdic de Mapfre, un dels quadres mèdics més extensos i prestigiosos.

Proves diagnòstiques sense demores i intervencions sense esperes

Si et prescriuen una prova, el millor serà tenir el diagnòstic com més aviat possible i, si necessites una intervenció, que no hagis d'esperar.

Dues modalitats al teu gust. Tu decideixes

 • Assistència sanitària Plus
  Amb copagament.
 • Assistència sanitària Supra
  Sense copagament.

A més

Consulta Cobertures Cobertures

Cobertures de l'assegurança Assistència Sanitària Plus

Resum de garanties

 • Assistència primària.
 • Hospitalització.
 • Segon diagnòstic i accessos a la xarxa hospitalària als EUA.
 • Diagnòstic d'esterilitat en la parella i reproducció assistida (48 mesos de carència).
 • Adopció nacional i internacional.
 • Assistència urgent a l'estranger.
 • Assistència especialitzada.
 • Trasplantaments d'òrgans.
 • Pròtesis i implants.
 • Psicoteràpia.
 • Osteopatia.
 • Podologia.
 • Estudi biomecànic de la marxa.
 • Criopreservació de les cèl·lules mare del cordó umbilical.
 • Garantia dental.
 • Orientació mèdica telefònica.
 • Orientació psicològica.
 • Orientació pediàtrica.
 • Medicina preventiva i rehabilitadora com ara: planificació familiar, preparació al part, programa del nen sa, diagnòstic precoç de malalties de la mama, ginecològiques, coronàries, pròstata, diabetis, etc.
 • Canal salut.

Serveis de valor afegit

 • Medicina complementària: acupuntura, homeopatia i medicina natural.
 • Cirurgia refractiva de la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia.
 • Perfil genètic de l'obesitat.
 • Baló intragàstric.
 • Serveis d'ajuda personalitzada a domicili.
 • Accés a la Clínica Universitària de Navarra.
 • Test de cribratge de càncer de còlon en sang.
 • Cribratge neonatal ampliat.
 • Descomptes en centres de medicina estètica i tractaments de bellesa.
 • Preus especials en balnearis i tractaments termals.
 • Avantatges en centres de dia, residències i altres serveis per a gent gran MAPFRE.

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança de salut - Assistència Sanitària

L'assegurança de salut Assistència Sanitària, oferta per Mapfre i comercialitzada per Bankinter, està disponible per a persones residents a Espanya menors de 65 anys.

Per assegurar menors de dos anys, hauran de formar part d'una pòlissa a la qual figuri el pare, mare o tutor.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

En què es diferencia l'assegurança d'Assistència Sanitària d'un reemborsament de despeses?

En l'assegurança d'assistència sanitària, l'assegurat utilitza una guia mèdica que li permet triar entre els professionals de totes les especialitats i centres mèdics sense haver de fer cap pagament, a excepció de per a aquells serveis que puguin tenir franquícia.

Les assegurances de reemborsament permeten triar el professional o centre lliurement, i l'assegurat ha de desemborsar prèviament l'import de l'assistència.

Quan he de donar d'alta un fill acabat de néixer?

Els fills nounats dels assegurats s'incorporaran a la pòlissa des del moment del seu naixement en idèntiques condicions a les que hagués contractat l'assegurat i no es computaran més carències que les aplicables als assegurats, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que se sol·liciti la incorporació a la pòlissa del nounat en el termini de deu dies hàbils des de la data del seu naixement mitjançant l'emplenament de la sol·licitud establerta.
 • Que l'alta de l'assegurat (pare o mare) hagi tingut efecte en un temps igual o superior als vuit mesos immediatament anteriors al naixement.
 • En cas que no es compleixin els requisits anteriors, la incorporació del nounat se sotmetrà a les normes de selecció i contractació de l'asseguradora i es podran aplicar les carències i exclusions corresponents. Si el nounat tingués alguna malaltia o malformació congènita, Mapfre garanteix la seva acceptació condicionada a l'alta paterna o materna amb vuit mesos d'anticipació al naixement.

Es poden revisar els terminis de carència?

Sí, però només en cas que l'assegurat tingués contractada una pòlissa de salut amb anterioritat. Els períodes de carència es respectaran a excepció de les despeses d'embaràs, part, avortament, estudi i tractament de reproducció assistida i adopció. Caldrà sol·licitar l'adhesió en els seixanta dies posteriors a la data de baixa en l'entitat anterior i s'haurà d'aportar una còpia de les condicions particulars o de la targeta sanitària, així com l'últim rebut pagat.

L'eliminació de carències no suposa l'acceptació de cap malaltia o accident anterior a la contractació o de caràcter congènit.

Què cobreix l'accés a la xarxa hospitalària dels Estats Units?

Les gestions necessàries per al tractament de l'assegurat en règim hospitalari als EUA, amb accés a una àmplia xarxa seleccionada per l'asseguradora en aquell país, així com el reintegrament a l'assegurat del 60% de les despeses mèdiques i hospitalàries que s'originin amb ocasió del tractament.

Què és la garantia de Gran Cobertura?

Aquesta garantia és una garantia addicional exclusiva de l'assegurança de reemborsament. Consisteix en l'increment del límit econòmic màxim de reemborsament per assegurat fins a 727.664,27 € el 2019, ampliable cada any. Cada anualitat, aquest import quedarà minorat per a cada assegurat, en les quantitats que, si escau, hagués consumit, i el romanent s'actualitzarà en el percentatge corresponent a l'IPC aplicable. La Gran Cobertura començarà a operar per a cada assegurat un cop consumits els límits de despeses hospitalàries i extrahospitalàries.

En el cas d'accés a la xarxa hospitalària dels EUA, els assegurats que contractin aquesta garantia compten amb una cobertura del 100%. La garantia complementària de Gran Cobertura es mantindrà només fins a l'edat de 70 anys.

Si soc fora d'Espanya durant una part de l'any, com em protegeix l'assegurança a l'estranger?

Mapfre Asistencia cobreix tots els desplaçaments fora del territori nacional, sempre que el viatge tingui una durada inferior a noranta dies consecutius. Inclou despeses d'urgència per assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària, tant en el cas de malaltia com d'accident, amb un límit de 12.000 €. S'estableix una franquícia de 15,02 € per sinistre. Els serveis dentals d'urgència estan coberts fins a 120,20 euros.

També inclou trasllats, repatriacions de ferits i familiars, acompanyament de menors i disminuïts, així com trasllats en transport sanitari al territori nacional, quan et trobis a més de 20 km del domicili.

Què és el que cobreix la garantia bucodental bàsica?

Inclou proposta de tractament, una neteja de boca anual, radiografies simples i extraccions dentals simples de manera gratuïta. Mitjançant la contractació opcional del suplement dental pots ampliar aquestes cobertures, sense carència i sense autorització prèvia. La garantia bucodental bàsica s'inclou en totes les modalitats sense cap cost.

En què consisteix la garantia d'adopció nacional i internacional?

Comprèn el reemborsament de despeses ocasionades per diferents activitats derivades de l'adopció, fins a un màxim total de 12.000 €. L'inici dels tràmits s'ha d'haver sol·licitat una vegada transcorreguts 48 mesos de l'alta de l'assegurat.

Aquesta garantia s'inclou en la pòlissa sense cost addicional quan en les modalitats Assistència Sanitària i Reemborsament es contracta la cobertura completa.

En què consisteix l'orientació mèdica 24 hores?

És un servei atès les 24 hores del dia per un equip de metges preparat per resoldre qualsevol dubte relacionat amb malalties, prevenció de la salut, tractaments, ús de medicaments, comprensió d'informes o diagnòstics.

Què cobreix la cobertura de criopreservació de cèl·lules mare procedents de la sang del cordó umbilical (SCU)?

En cas d'haver prestat l'assistència al part, l'asseguradora cobrirà, a més, els serveis de criopreservació de les cèl·lules mare obtingudes de la sang del cordó umbilical del nounat. La garantia ofereix el material necessari per a la recollida de la mostra i el seu processament, emmagatzematge i manteniment en un banc de cèl·lules per un període màxim de vint anys.

Aquesta garantia s'inclou en totes les modalitats sense cap cost.

Què és i què inclou el programa de diagnòstic precoç de malalties de la mama?

És un programa dirigit a dones que tinguin antecedents de malaltia mamària o antecedents familiars de càncer de mama. El programa inclou: anàlisi de risc de l'assegurada, consulta i exploració per l'especialista, ecografia mamària i mamografia si es detecta situació de risc.

Què és i què inclou el programa de diagnòstic precoç de malalties ginecològiques?

És un programa dirigit a dones que pateixin infeccions genitals, que hagin tingut alteracions en la menstruació, que hagin tingut antecedents familiars de càncer ginecològic o que presentin obesitat, diabetis, hipertensió o tabaquisme. El programa inclou: anàlisi de risc de l'assegurada, consulta i exploració de l'especialista, colposcòpia i citologia vaginal, ecografia, analítica específica i informe clínic amb diagnòstic, valoració del risc i recomanacions.

Què és i què inclou el programa de diagnòstic precoç de malalties coronàries?

És un programa dirigit fonamentalment a persones majors de quaranta anys, homes o dones, que presentin colesterol elevat, hipertensió arterial, tabaquisme, diabetis, obesitat, vida sedentària o antecedents de familiars amb malaltia coronària. Inclou consulta d'especialista, electrocardiograma, prova d'esforç, analítiques específiques, informe clínic amb diagnòstic, valoració del risc i recomanacions.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines