Saltar a la zona de continguts

Finançament per a comunitats de propietaris

Verd, com t'estimo, verd. Verd i sense derrames.

Per a això hi ha el Préstec Comunitats, un préstec dissenyat específicament per oferir finançament a les comunitats de propietaris que vulguin o necessitin emprendre reformes de millora i eficiència energètica. Per poder dur-les a terme quan la comunitat no té fons suficients o la derrama és massa elevada.
 • La teva comunitat no disposa de fons suficients? Préstec Comunitats.
 • La derrama és massa elevada i difícil d'assumir? Préstec Comunitats.

Préstec destinat al finançament d'actuacions de millora energètica.

Import màxim a sol·licitar: 1.000.000 €

Termini de devolució: fins a 10 anys amb amortització mensual.

Què podreu finançar?

Tots aquells projectes que tinguin com a objectiu l'estalvi d'energia i l'eficiència energètica. Te'n diem uns quants:
 • Instal·lació de façanes i cobertes.
 • Instal·lació de panells solars fotovoltaics.
 • Instal·lacions repartidores de cost.
 • Canvi de calderes centrals.
 • Substitució de lluminàries per sistema LED.
 • Instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.

Un préstec per posar-vos d'acord, per fi, en la propera junta de veïns.

Sol·licitar-lo és molt senzill. Podeu fer-ho a través de la nostra bústia, fent-nos arribar un correu electrònic amb la petició i la documentació necessària. Aquesta última la trobareu detallada una mica més avall, a la pestanya desplegable.
Bústia Bankinter

Ver Documentació necessària Documentació necessària

Per a la sol·licitud i formalització del préstec, caldrà aportar la documentació que us detallem a continuació:

 • CIF de la comunitat i fotocòpia del DNI del president.
 • Còpia de l'acta de la junta de propietaris certificada pel secretari o l'administrador en què es detalli:
  • Conformitat amb el projecte a realitzar per part de la comunitat.
  • Conformitat per a la sol·licitud i signatura futura del finançament amb Bankinter.
 • Certificat per part de l'administrador de la morositat de la comunitat en què s'aporti el detall dels imports deguts pels diferents propietaris.
 • Extracte bancari de la comunitat corresponent als últims 24 mesos.
 • Darrera acta de tancament de comptes.
 • Pressupost detallat de la instal·lació a finançar.

Ver Condicions Condicions

Préstec destinat en exclusiva a comunitats de propietaris que vulguin finançar projectes d'eficiència energètica dins la comunitat.

 • Import del préstec: fins a 1.000.000 €.
 • Termini d'amortització: fins a 10 anys.
 • Amortització: mensual.

Per a la concessió del préstec serà necessària l'obertura d'un compte corrent a Bankinter a nom de la comunitat, en el qual es realitzi la domiciliació de les remeses de les quotes de la comunitat.