Saltar a la zona de continguts

RENDA VITALÍCIA CAPITAL DEFUNCIÓ DECREIXENT

La teva qualitat de vida d'avui, la de demà i la de sempre.

De vegades, la millor manera de pensar és fer-ho en un mateix. Renda vitalícia capital defunció decreixent et permet de transformar el total dels estalvis invertits en una renda estable i constant per a tota la vida.
Renta vitalicia capital fallecimiento decreciente

Ingressos fixos per a tota la vida, per a tota la teva vida.

Gaudeix d'una renda més gran

En poder consumir el total de l'estalvi invertit, l'import de la renda a percebre és més gran que el d'altres modalitats de renda vitalícia.

Des de 30.000 euros

L'import mínim de contractació és de 30.000 euros. La quantitat s'inverteix una única vegada i sense aportacions addicionals.

Des dels 55 anys

Pots contractar la teva renda vitalícia capital decreixent a partir dels 55 anys i fins als 85.

Tu tries com rebre la renda vitalícia

Pots optar per una renda mensual, trimestral, semestral o anual.

Fiscalitat òptima

Fins al 92% d'exempció fiscal, depenent aquesta xifra de l'edat de contractació.

També per als teus

Com que és una assegurança de vida-estalvi, en cas de defunció l'import que no s'hagués consumit en mode de renda seria percebut per les persones que tu hagis triat.

Consulta Condicions Condicions

Edat

L'edat mínima de contractació és a partir dels 55 anys i fins als 85.

Import

L'import mínim de contractació és de 30.000 euros en una sola inversió i sense aportacions addicionals.

Periodicitat

L'abonament de les rendes serà en funció de la teva elecció: mensual, trimestral, semestral o anual, i començarà en funció de la periodicitat triada. Per exemple, si la periodicitat triada és mensual, la primera renda serà al mes següent de la constitució.

Durada de l'assegurança

Com que es tracta d'una assegurança de vida-estalvi de caràcter vitalici, no té una durada predeterminada i les rendes es mantenen durant tota la vida de l'assegurat mentre es mantingui el producte contractat.

Fiscalitat de la renda percebuda

Els imports rebuts en forma de renda tindran la consideració de rendiments de capital mobiliari, tributant en un percentatge que depèn de l'edat en el moment de la contractació de la pòlissa:

Edat en constituir la renda
% de renda exempta de tributació
% de renda considerada rendiment del capital mobiliari
Majors de 70 anys
92%
8%
Entre 66 i 69 anys
80%
20%
Entre 60 i 65 anys
76%
24%
Entre 50 i 59 anys
72%
28%
Entre 40 i 49 anys
65%
35%
Menors de 40 anys
60%
40%

Beneficiaris de l'assegurança

Com que és una assegurança de vida-estalvi, pots especificar quina persona o persones designes com a beneficiaris, la qual cosa et podrà ajudar a planificar la successió i la gestió de l'herència del teu patrimoni financer.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què passa quan mor el prenedor de l'assegurança o el beneficiari de la renda?

La diferència entre la prima aportada inicialment i les rendes brutes percebudes s'abonarà als beneficiaris que s'hagin designat.

És possible rescatar aquesta modalitat de renda vitalícia?

El més adequat és no haver de rescatar el producte, ja que la seva finalitat és vitalícia. Tot i això, es pot rescatar a partir del primer any però això pot suposar recuperar una quantitat menor a la inicialment aportada, a més d'haver de reintegrar a l'Agència Tributària tots els rendiments que fiscalment haguessin estat exempts.

En cas de rescat, l'import a percebre seria el menor d'aquests dos:

  • El 99% del capital de defunció que correspongui al moment del rescat.
  • El valor de realització en el mercat dels actius afectes a la pòlissa en el moment del rescat, i la companyia d'assegurances invertirà la prima en productes de renda fixa, principalment deute emès per governs i altres entitats de caràcter públic de la zona euro, així com per actius de renda fixa privada d'emissors de la mateixa zona. En cas de rescat es veurà obligada a realitzar una desinversió traslladant al client la seva valoració en cas de ser menor a la inicial.

Puc fer-hi aportacions addicionals després de la contractació?

En les rendes vitalícies no és possible fer aportacions addicionals a la prima inicial, però sí que podràs contractar una altra renda vitalícia.

Puc modificar la periodicitat de les prestacions un cop les estigui percebent?

No, no és possible canviar la periodicitat de les prestacions un cop estigui constituïda la renda vitalícia.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines