Saltar a la zona de continguts

RENDA VITALÍCIA CAPITAL DEFUNCIÓ DECREIXENT

La teva qualitat de vida d'avui, la de demà i la de sempre.

De vegades, la millor manera de pensar és fer-ho en un mateix. Renda vitalícia capital defunció decreixent et permet de transformar el total dels estalvis invertits en una renda estable i constant per a tota la vida.
renta_vitalicia_decreciente
Creative layout of colorful autumn leaves, season concept, gradient of warm shades of fall with parts of leaf; Shutterstock ID 744190294; Purchase Order: Trabajos web BK

Ingressos fixos per a tota la vida, per a tota la teva vida.

Gaudeix d'una renda més gran

En poder consumir el total de l'estalvi invertit, l'import de la renda a percebre és més gran que el d'altres modalitats de renda vitalícia.

Des de 30.000 euros

L'import mínim de contractació és de 30.000 euros. La quantitat s'inverteix una única vegada i sense aportacions addicionals.

Des dels 55 anys

Pots contractar la teva renda vitalícia capital decreixent a partir dels 55 anys i fins als 85.

Tu tries com rebre la renda vitalícia

Pots optar per una renda mensual, trimestral, semestral o anual.

Fiscalitat òptima

Fins al 92% d'exempció fiscal, depenent aquesta xifra de l'edat de contractació.

També per als teus

Com que és una assegurança d'estalvi, en cas de defunció l'import que no s'hagués consumit en mode de renda seria percebut per les persones que tu hagis triat.

Consulta Condicions Condicions

Edat

L'edat mínima de contractació és a partir dels 55 anys i fins als 85.

Import

L'import mínim de contractació és de 30.000 euros en una sola inversió (prima) i sense aportacions addicionals.

Periodicitat

L'abonament de les rendes ha de tenir una periodicitat igual o inferior a l'any, segons triïs, i es comença a percebre l'any posterior a la constitució.

Durada de l'assegurança

Com que es tracta d'una assegurança de vida-estalvi de caràcter vitalici, no té una durada predeterminada i les rendes es mantenen durant tota la vida de l'assegurat mentre es mantingui el producte contractat.

Fiscalitat de la renda percebuda

Els imports rebuts en forma de renda tindran la consideració de rendiments de capital mobiliari, tributant en un percentatge que depèn de l'edat en el moment de la contractació de la pòlissa:

55-59 anys: 28%

60-65 anys: 24%

66-69 anys: 20%

a partir dels 70 anys: 8%

Beneficiaris de l'assegurança

Com que es tracta d'una assegurança, pots especificar quines persones designes com a beneficiaris. Si no ho fessis, els beneficiaris serien els teus hereus legals.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què passa quan mor el prenedor de l'assegurança o el beneficiari de la renda?

La diferència entre la prima aportada inicialment i les rendes brutes percebudes s'abonarà als beneficiaris que s'hagin designat.

És possible rescatar aquesta modalitat de renda vitalícia?

El més adequat és no haver de sol·licitar el rescat, ja que pot suposar una pèrdua sobre la prima inicial. No obstant això, sí que és possible sol·licitar el rescat de la totalitat de la prima/inversió a partir del primer any des de la contractació.

En aquest cas, l'import a percebre seria el menor d'aquests dos imports:
a) El 99% del capital de mort que correspongui en el moment del rescat.
b) El valor de mercat dels actius de la cartera.

Puc fer-hi aportacions addicionals després de la contractació?

En les rendes vitalícies no és possible fer aportacions addicionals a la inversió inicial, però sí que podràs contractar una altra renda vitalícia.

Puc modificar la periodicitat de les prestacions un cop les estigui percebent?

No. Un cop estigui en vigor el contracte no és possible modificar-ne la periodicitat.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
Caixers i oficines