Saltar a la zona de continguts

Targeta Bankinter Solidarios

Col·laborant junts impulsarem un gran canvi.

Tarjeta Solidarios Bankinter

Una targeta per a tu i per a altres persones.

Col·laborem nosaltres

Tots, absolutament tots els beneficis de la targeta Bankinter Solidarios es destinen a projectes d'acció social.

Col·labores tu

Perquè quan pagues amb la modalitat de Pagament Ajornat el banc dona un 5% de l'import de totes les compres a projectes d'acció social.

Tria com vols pagar

Amb Pagament Ajornat, el percentatge destinat a projectes d'acció social és el 5%. Si t'ho estimes més, pots modificar-lo a pagament al comptat, i el percentatge destinat a projectes serà del 0,25%. Consulta les condicions.

Compra Smart

La millor opció si necessites ajornar una o diverses compres de forma puntual, des de 90 euros. Pots realitzar els pagaments triant un nombre de quotes o una quantitat fixa mensual en un termini des de 3 a 36 mesos. Consulta les condicions.

Smart Cash

Aquesta targeta et permet traspassar efectiu al teu compte corrent per tal de disposar de liquiditat en vista de qualsevol imprevist. Consulta les condicions.

Tens més de 17.000 caixers per retirar efectiu, a dèbit, sense comissió.

 • Bankinter
 • Deutsche Bank
 • Euro Automatic Cash
 • Grup Cajamar
 • Banca March
 • Grupo Cajas Rurales
 • Laboral Kutxa Bank
 • Targo Bank
 • Euronet

Més serveis, més avantatges

Consulta Condicions de la targeta Condicions de la targeta

Modalitat de pagament

La targeta Solidarios s'emet amb la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”).

 • Modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”)

  Amb aquesta modalitat reemborsaràs el crèdit disposat de forma ajornada mitjançant el pagament de quotes periòdiques, que poden consistir en una quantitat fixa o en un percentatge del deute al mes, essent la quota mensual mínima permesa la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 3,00% sobre el saldo disposat del crèdit associat a la targeta, amb un import mínim de 30,00 €.

  Pots triar i modificar aquest import durant la vigència del contracte dins d'uns mínims establerts (mínim 3,00% del saldo disposat amb una quota mínima de 30,00 €).

  Sobre el capital disposat s'aplica el tipus d'interès pactat. Consulta l'apartat "Tipus d'interès nominal anual".

  Les quanties de les quotes destinades a l'amortització del capital que abones de manera periòdica tornen a formar part del teu crèdit disponible, per la qual cosa constitueix un crèdit que es renova de manera automàtica en cada venciment.

  Pots modificar la modalitat de pagament després de l'activació de la targeta en qualsevol moment, sempre que ens avisis amb cinc (5) dies d'antelació a la finalització del mes de liquidació, a través del lloc web o l'aplicació de Bankinter, trucant a la banca telefònica al 91 657 88 00 o anant a una oficina.

 • Modalitat de Pagament Final de Mes

  Amb aquesta modalitat de pagament les adquisicions i disposicions realitzades fins a la data de tancament del període de liquidació s'hauran d'abonar, sense interessos (0,00% TAE), en la data assenyalada per al pagament.

Comissió d'emissió i manteniment

Sense comissió anual si la targeta és de pagament ajornat. En cas contrari, la comissió d'emissió i manteniment serà de 35 euros.

Límit de disposicions

Per a disposicions a crèdit, el límit en compres és de 1.200 € diaris i mensuals; a caixers és de 1.000 euros diaris i 1.200 euros mensuals. En disposicions a dèbit, si disposes de saldo suficient al compte podràs retirar un màxim de 9.000 euros al mes.

Tipus d'interès nominal anual de la targeta

(i) En la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”):

a) en compres: 17,52% TIN (19,00% TAE); b) en retirades d'efectiu a crèdit a caixers automàtics: 17,52% TIN (19,00% TAE); i c) en Smart Cash, servei que et permet traspassar efectiu des de la targeta al compte corrent amb càrrec a la línia de crèdit disponible: 17,52% TIN (19,00% TAE).
Aquesta operació es pagarà amb la resta de les disposicions i s'hi aplicaran les condicions econòmiques corresponents a la modalitat de pagament de la targeta.

Exemples representatius sota la hipòtesi que el contracte es mantindrà en vigor al llarg de tota la seva durada i que les parts compliran les seves obligacions en les condicions i els terminis acordats.

Per a compres amb modalitat de Pagament Ajornat (“revolving”), retirades d'efectiu a crèdit a caixers automàtics i traspàs d'efectiu al teu compte corrent Smart Cash:

exemple representatiu per a una disposició de 1.500 € realitzada el dia u del mes i finançada sota la modalitat de Pagament Ajornat (“revolving”) a 48 mesos i sempre que no s'hagin fet altres disposicions amb la targeta, amb l'aplicació del tipus d'interès nominal anual fix del 17,52% (TAE 19,00%), abonaries un import total de 2.096,88 € (1.500 € de capital i 596,88 € d'interessos), a través de 48 quotes mensuals, essent les primeres 47 quotes de 43,69 € i l'última de 43,45 €, al terme de les quals hauries acabat d'amortitzar el finançament. Cost total: 596,88 €. Sistema d'amortització francès.

Aquest exemple representatiu variarà depenent de la quota o del percentatge que el client triï.

(ii) En la modalitat de Pagament Ajornat a Comerços: 17,52% TIN (19,00% TAE). El servei de Pagament Ajornat a Comerços permet ajornar en 3, 6, 9 i 12 mesos una compra d'un import mínim de 60 euros, des del mateix TPV del comerç. Per a un Pagament Ajornat a Comerços de 1.200 € per a una compra realitzada el dia 1 del mes amb forma de pagament ajornat, quota fixa, a pagar en 12 mesos, sota la hipòtesi que no es produeixin més disposicions en aquell termini. Tipus d'interès nominal anual fix: 17,52%, TAE del 19,00%, amb 11 quotes mensuals de 109,74 € cadascuna i una última quota de 109,77 €. Import total a pagar: 1.316,91 €, dels quals 116,91 € són interessos. Cost total: 116,91€. Sistema d'amortització francès.

(iii) En la modalitat de Pagament Final de Mes: sense interessos; 0,00% TAE.

(iv) en la modalitat de pagament Compra Smart: 17,52 TIN (19,00% TAE). Aquesta modalitat és una modalitat especial de pagament disponible en la modalitat general de Pagament Final de Mes que et permet fraccionar una o diverses compres a partir de 90 €, entre 3 i 36 mesos i amb una quota mínima de 30 € al mes.

Exemple representatiu per a una Compra Smart de 1.200 € realitzada el dia 1 del mes, amb un termini d'amortització de 36 mesos i amb un TIN del 17,52%, TAE del 19,00%, la primera quota, que inclou exclusivament interessos, serà de 17,52 € i l'import de les 34 quotes restants serà de 44,03 € cadascuna amb una última quota de 44,16 €. Import total degut: 1.558,70 €, dels quals 358,70 € són interessos. Cost total: 358,70 €. Sistema d'amortització francès.

Assegurances

La targeta Bankinter Solidarios incorpora una assegurança gratuïta d'accidents de fins a 30.000 €. Des d'aquí podràs conèixer-ne les condicions:

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS (36 KB)

Informació d'interès

En compliment de la legislació europea vigent, posem a la teva disposició la informació precontractual associada a la targeta Bankinter Solidarios (versió disponible en castellà, català, basc, gallec i valencià) i la informació trimestral sobre comissions i tipus aplicats.

targeta emesa i finançament ofert per Bankinter Consumer Finance, EFC, SA, entitat de pagament híbrida amb sistema de salvaguarda consistent en el dipòsit dels fons en un compte a la vista i separat obert a Bankinter, SA, registrada al Banc d'Espanya amb el núm. 8832, amb domicili social en Avda. de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 22.729, foli 181, full núm. M-259543 i amb CIF núm. A82650672.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

A quin tipus de projectes es destinen els fons recaptats?

Els projectes són extremadament diversos i cada any se seleccionen cinc projectes, amb cinc assignacions diferents. Perquè te'n puguis fer una idea, t'indiquem els projectes seleccionats l'any 2017.

 • El projecte amb robots "NAO Therapist" de la Fundació Dacer, una innovadora eina terapèutica per a nens amb lesió cerebral, va ser el projecte més votat i va ser guardonat amb la Targeta Or.
 • La Fundació Jaime Alonso Abruña, amb el lema "Cada nen importa", proporciona suport escolar a quaranta nens amb capacitats diferents. Aquesta fundació va ser el segon projecte més votat i va rebre la Targeta Plata.
 • As Neves-Zona 0, que va presentar el seu projecte "Plantant vida" amb l'objectiu de conscienciar i establir iniciatives per recuperar la massa forestal reduïda a cendres per un foc que va afectar pràcticament el 90% del Consello d'As Neves, va ser el tercer projecte més votat i es va emportar la Targeta Bronze.
 • La Fundació Exit, amb el seu projecte "eDuo" per oferir formació en instituts i pràctiques a joves en risc d'exclusió, es va emportar el primer accèssit.
 • El projecte de cooperació internacional "Kankindi" es va emportar el segon accèssit.

Com es trien els projectes?

Cada any, som tots els empleats de Bankinter els que proposem les iniciatives amb les quals col·laborar. Posteriorment, es forma un jurat al qual es convida a participar titulars de la targeta Bankinter Solidarios i periodistes especialitzats en responsabilitat corporativa i que s'encarrega de la selecció dels projectes que més tard es votaran a través dels nostres canals corporatius a les xarxes socials.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines