Saltar a la zona de continguts
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant i entitat.

COMPTE DE PAGAMENT BÀSIC1

Un compte bàsic per a situacions especials.

Permet realitzar les operacions més comunes: ingressos, transferències, domiciliació de rebuts, retirada d'efectiu i realització de pagaments amb targetes de dèbit o prepagament.
cuenta_basica_banner_sup

Qui pot obrir un Compte de Pagament Bàsic?

cuenta_basica
White Pencils around square shape on blue pastel paper background for copy space. Minimal Concept.; Shutterstock ID 495780490; Purchase Order: Trabajos web BK

Per obrir un compte de pagament bàsic cal que el titular no tingui cap altre compte en una altra entitat i que es trobi en alguna de les situacions següents:

 • El compte de pagament bàsic permet, exclusivament, la realització d'operacions comunes dins de l'entorn personal, i no és vàlid per a altres operacions pròpies de l'àmbit laboral o professional.
 • Per obrir un compte de pagament bàsic cal que el titular sigui client nou i que no tingui cap altre compte en una entitat de crèdit.
 • La persona titular del compte s'ha de trobar en algun d'aquests tres supòsits:
 • Ser resident de la Unió Europea, encara que no es disposi d'un domicili fix.
 • Ser sol·licitador d'asil.
 • No tenir permís de residència i estar lliure de risc d'expulsió per raons jurídiques o de fet.
 • Per obrir un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir altres productes o serveis.

Quines comissions té el Compte de Pagament Bàsic?

 • Compte de pagament bàsic (regulat a l'Ordre ministerial ECE/228/2019, de 28 de febrer).
 • Tipus d'interès anual 0%
 • Comissió de manteniment del compte de 3 €/mes, que donarà lloc a variacions de la TAE com a conseqüència de les variacions del saldo.

Seguidament es mostren dos exemples representatius:

TIN 0%, TAE -0,72% calculada per al supòsit de l'exemple per a un saldo diari de 5.000 € mantingut durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment per l'import indicat.

TIN 0%, TAE -1,20% calculada per al supòsit de l'exemple per a un saldo diari de 3.000 € mantingut durant un any, sense remuneració i amb una comissió de manteniment per l'import indicat.

A més

Quin és el compte què més em convé?

Compara els nostres comptes i esbrina quin és el compte que millor s'adapta a tu, a la teva feina i als teus ingressos.
Comparador de comptes

Tens dubtes sobre la remuneració del nostre Compte Nòmina?

Tens clar que el Compte Nòmina no té comissions, però tens certs dubtes sobre com funciona la remuneració del Compte Nòmina? T'ho expliquem!
Remuneració Compte Nòmina

Tens nòmina i busques un compte sense comissions?

En només cinc passos podràs obrir un Compte Nòmina sense comissions. I, a més, emporta't fins a 680 € el primer any!
Obrir Compte Nòmina

Consulta Condicions Condicions

Condicions

 

Requisits

 • El compte de pagament bàsic permet, exclusivament, la realització d'operacions comunes dins de l'entorn personal, i no és vàlid per a altres operacions pròpies de l'àmbit laboral o professional.
 • Per obrir un compte de pagament bàsic cal que el titular sigui client nou i que no tingui cap altre compte en una altra entitat de crèdit.
 • La persona titular del compte s'ha de trobar en algun d'aquests tres supòsits:
  • Ser resident a la Unió Europea, encara que no es disposi d'un domicili fix.
  • Ser sol·licitador d'asil.
  • No tenir permís de residència i estar lliure de risc d'expulsió per raons jurídiques o de fet.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc sol·licitar una targeta de crèdit?

Sí, però la concessió estarà subjecta als criteris de risc del banc. En cas que te la concedeixin, tindrà una comissió de manteniment.

Pot tenir més d'un titular?

Sí, però cal que tots els titulars compleixin els requisits de contractació.

És possible convertir un compte corrent en un compte de pagament bàsic?

No, un dels requisits legals per obrir un compte de pagament bàsic és no ser titular de cap altre compte a cap entitat de crèdit.

No sóc resident a Espanya, puc obrir un compte de pagament bàsic?

Sí, sempre que siguis resident a la Unió Europea.

Bankinter respon

Vols saber més sobre els nostres comptes? Parlem-ne.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines