Saltar a la zona de continguts
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.

COMPTE DE PAGAMENT BÀSIC1

Un compte bàsic per a situacions especials.

Permet realitzar les operacions més comunes: ingressos, transferències, domiciliació de rebuts, retirada d'efectiu i realització de pagaments amb targetes de dèbit o prepagament.
cuenta_basica_banner_sup

Qui pot obrir un Compte de Pagament Bàsic?

cuenta_basica

Per obrir un compte de pagament bàsic cal que el titular no tingui cap altre compte en una altra entitat i que es trobi en alguna de les situacions següents:

  • El compte de pagament bàsic permet, exclusivament, la realització d'operacions comunes dins de l'entorn personal, i no és vàlid per a altres operacions pròpies de l'àmbit laboral o professional.
  • Per obrir un compte de pagament bàsic cal que el titular sigui client nou i que no tingui cap altre compte en una entitat de crèdit.
  • La persona titular del compte s'ha de trobar en algun d'aquests tres supòsits:
  • Ser resident de la Unió Europea, encara que no es disposi d'un domicili fix.
  • Ser sol·licitador d'asil.
  • No tenir permís de residència i estar lliure de risc d'expulsió per raons jurídiques o de fet.
  • Per obrir un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir altres productes o serveis.

¿Qué comisiones tiene la Cuenta de Pago Básica?

  • Cuenta de pago básica: (Regulada en la Orden Ministerial ECE/228/2019, de 28 de febrero).
  • Tipo de interés anual 0%
  • Comisión de mantenimiento de cuenta 3€/ mes, que dará lugar a las variaciones de la TAE como consecuencia de las variaciones del saldo.

A continuación se muestran dos ejemplos representativos:

TIN 0%, TAE -0,72% calculada para el supuesto del ejemplo para saldo diario de 5.000 € manteniendo durante un año, sin remuneración y con una comisión de mantenimiento por el importe indicado.

TIN 0%, TAE -1,20% calculada para el supuesto del ejemplo para saldo diario de 3.000 € manteniendo durante un año, sin remuneración y con una comisión de mantenimiento por el importe indicado.

Ver Condicions Condicions

Condicions

 

Requisits

  • El compte de pagament bàsic permet, exclusivament, la realització d'operacions comunes dins de l'entorn personal, i no és vàlid per a altres operacions pròpies de l'àmbit laboral o professional.
  • Per obrir un compte de pagament bàsic cal que el titular sigui client nou i que no tingui cap altre compte en una altra entitat de crèdit.
  • La persona titular del compte s'ha de trobar en algun d'aquests tres supòsits:
    • Ser resident a la Unió Europea, encara que no es disposi d'un domicili fix.
    • Ser sol·licitador d'asil.
    • No tenir permís de residència i estar lliure de risc d'expulsió per raons jurídiques o de fet.

Ver Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc sol·licitar una targeta de crèdit?

Sí, però la concessió estarà subjecta als criteris de risc del banc. En cas que te la concedeixin, tindrà una comissió de manteniment.

Pot tenir més d'un titular?

Sí, però cal que tots els titulars compleixin els requisits de contractació.

És possible convertir un compte corrent en un compte de pagament bàsic?

No, un dels requisits legals per obrir un compte de pagament bàsic és no ser titular de cap altre compte a cap entitat de crèdit.

No sóc resident a Espanya, puc obrir un compte de pagament bàsic?

Sí, sempre que siguis resident a la Unió Europea.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
901 13 13 13
Caixers i oficines