Saltar a la zona de continguts

Inversió alternativa

Medi ambient

  • Actius reals amb impacte directe en economia circular i estalvi responsable.
  • Models de negoci rendibles que es veuen impulsats per les polítiques mediambientals i incentius establerts a escala europea.
  • Diversitat de segments objectiu.
  • Perfil d'inversió amb un equilibri rendibilitat-risc atractiu.
Logo ecualia

ECUALIA1


Data llançament Juliol 2022

Capital aixecat 147,9 M €

Actius 2

Localització Espanya
Soci gestorPlenium Partners

Tesi d'inversió

  • Plataforma d'inversió de capital risc en actius operatius o projectes en desenvolupament amb impacte en economia circular i estalvi responsable.
  • Actius amb característiques atractives per a l'inversor, generadors recurrents de caixa un cop operatius i amb altes barreres d'entrada.
  • Diversitat de segments objectiu impulsats per les polítiques mediambientals i incentius europeus d'inversió.
  • Nivell d'inversió pública i privada molt elevada en nombrosos sectors d'activitat per al compliment d'aquestes polítiques.
  • Elevada rendibilitat esperada gràcies a models de negoci amb grans possibilitats de creixement (objectiu TIR neta +10%).