Saltar a la zona de continguts

Filosofia d'inversió

Liderem una nova manera d'invertir

A Bankinter Investment, ara fem accessible a tothom, després d'una flexibilització del marc regulador, una oportunitat d'inversió, juntament amb els millors experts dels diferents sectors de l'economia. Descobreix un univers d'inversió molt més ampli, basat en els actius reals, que cerca oferir una retribució recurrent, amb indexació a la inflació i amb potencial de revaloració del capital a llarg termini. Una alternativa amb què diversificar la teva cartera en la qual Bankinter és pioner.

Què és la inversió alternativa?

Tot i que la rendibilitat no està garantida i hi ha un risc de pèrdua del capital invertit, en un context d'inflació, en què els estalvis dels nostres clients perden valor, la inversió alternativa es converteix en el complement perfecte d'inversió per a les carteres dels nostres clients amb una correlació menor amb els mercats financers i els cicles econòmics, i una optimització del binomi rendibilitat-risc.

Una nova gestora, una nova manera d'invertir

Contribuïm a una diversificació i un equilibri adequats de l'estalvi de les famílies donant accés, a imports a partir dels 10.000 euros, a oportunitats d'inversió en l'economia real seleccionades per la mateixa gestora juntament amb els seus socis experts sectorials.

Un fons amb diversos actius reals

Bankinter Investment Inversión Alternativa I, FCR té com a vocació la diversificació de les seves inversions en actius de sectors tan variats com ara les energies renovables, les infraestructures, la logística, les residències d'estudiants, els hotels, les superfícies comercials, la tecnologia o el capital risc, entre d'altres.

Mateix model de gestió

Recerca d'actius amb generacions d'ingressos potencialment estables i predictibles a llarg termini, selecció de socis especialitzats per a cada tipus d'inversió, monitoratge rigorós de totes les inversions i la coinversió de Bankinter Investment, SAU i els seus socis experts sectorials, fet que suposa una alineació d'interessos clara amb la resta d'inversors.

Contribuïm al desenvolupament de la nostra societat

Aquestes inversions tenen un alt impacte, creen valor i riquesa per a la societat a través de l'estalvi de les famílies i contribueixen a la creació d'ocupació i al desenvolupament econòmic dels múltiples sectors d'inversió.

La nostra experiència ens avala

Bankinter Investment és la plataforma líder d'inversió alternativa a Espanya. Des del 2016, Bankinter Investment ha llançat 20 vehicles d'inversió alternativa amb un capital compromès per inversors superior als 4.000 milions d'euros que, incloent-hi el finançament associat, suposa una cartera d'actius sota gestió superior als 7.000 milions d'euros.