Saltar a la zona de continguts
Negoci internacional

Exportar amb xarxa: així es protegeix la internacionalització de les empreses.

Coneix les idees i eines que tens disponibles per reactivar la teva activitat exportadora de manera segura.
Exportar con red: así se protege la internacionalización de las empresas
Categoria
Negoci internacional
Tipus de contingut
Actualitat
Escrit per
Redacció
Temps de lectura
10 minuts
Publicat
20 Juny 2022
Espanya bat rècords d'exportació. Només el 2021 es van superar els 300.000 milions d'euros, per damunt fins i tot dels nivells prepandèmia. A aquesta fita hi contribueixen el suport de les entitats financeres a la internacionalització de les empreses i el ventall d'instruments de cobertura que ofereix CESCE per minimitzar els riscos tant als exportadors com als bancs.

La balança comercial espanyola està escorada cap a la Unió Europea, per llaços econòmics, polítics i geogràfics lògics, però l'horitzó de les empreses espanyoles es va ampliant cap a geografies menys explorades. Països on el desconeixement i la percepció de risc és molt més gran. És aquí on entra en joc l'arquitectura asseguradora de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (CESCE).

CESCE és l'Export Credit Agency (ECA) espanyola des del 1972, de manera que acaba de fer 50 anys donant suport a la internacionalització de les nostres empreses. Com a Agència Oficial de Crèdit a l'Exportació, és un instrument de suport públic que dona un tipus de cobertura a les exportacions que no podrien assumir altres entitats privades pel seu risc elevat, ja sigui per les característiques del comprador o per la situació política del país importador: inestabilitat, inseguretat jurídica i possibles confiscacions i nacionalitzacions.

Només cal mirar avui el món per entendre la rellevància d'una cobertura d'aquest tipus en moments d'incertesa. CESCE intervé precisament quan el mercat no és capaç d'assumir aquests riscos, sobretot quan els terminis de finançament associats a les exportacions superen els dos anys. Cobertures en què, a més, no hi ha mínims ni màxims. CESCE assegura operacions de milers o milions d'euros.

Les assegurances a l'exportació ajuden les empreses a obtenir finançament del circulant per preparar les seves exportacions i els importadors a finançar també les seves compres, a obtenir avals exigits a l'estranger i a minimitzar els riscos d'impagament per insolvència o per problemes polítics als països de destinació. A Bankinter treballem amb CESCE per oferir finançament i aquest tipus de cobertures a les empreses espanyoles. Aturem-nos en els instruments de CESCE més utilitzats pels exportadors.

alt=

1. Crèdit subministrador: la cobertura a la qual recorren més les pimes

Els exportadors espanyols necessiten una cobertura que minimitzi el risc en les operacions a l'estranger, tant per impagament com per resolució unilateral del contracte per part del comprador. Aquí és on neix el crèdit subministrador.

Les empreses s'han de centrar a oferir els millors productes i serveis i el preu més competitiu, però de vegades amb això no n'hi ha prou: cal oferir al comprador una opció de finançament adequada. Una opció que també permet el crèdit subministrador. En aquest cas, en designar el banc com a beneficiari de la pòlissa, un factor que pot ser determinant per aconseguir un contracte d'exportació.

Aquestes són les característiques i els avantatges d'aquest instrument:

 • Versatilitat: s'adapta a un espectre molt ampli de països i clients. El 2021, per exemple, van cobrir operacions per valor de 13.000 euros fins a 10 milions d'euros.
 • El finançament l'ofereix el banc, si l'exportador opta per això, via descompte dels drets de cobrament del contracte.
 • La pòlissa cobreix el risc d'impagament pel comprador i fins i tot el risc de resolució unilateral del contracte.
 • S'indemnitza l'exportador per la pèrdua neta incorreguda en no poder finalitzar l'operació d'exportació.
 • El sol·licitant i l'assegurat és l'exportador, no el comprador.
 • L'entitat bancària es pot designar com a beneficiària de la pòlissa si hi ha hagut finançament.

El 2021 hi va haver 71 operacions d'aquest tipus i els països de destinació van ser principalment Mèxic, Pakistan, Egipte, Vietnam, Aràbia Saudita, Alemanya i el Marroc. Per fer encara més atractiu i eficaç el crèdit subministrador, CESCE ha posat en marxa fa tot just uns quants mesos un instrument complementari: els certificats de cobertura.

Els certificats de cobertura

És un servei associat a la pòlissa de crèdit subministrador, no un producte independent, que pot sol·licitar l'entitat financera a CESCE perquè detalli si les condicions de la pòlissa es compleixen en la data d‟emissió del certificat.

El certificat de cobertura és fruit d'anys d'experiència amb aquestes pòlisses i del feedback d'exportadors i entitats financeres a CESCE. A les entitats financeres la simple designació com a beneficiari en el crèdit subministrador els afegia un element d'incertesa que ara conjuren aquests certificats. El certificat de cobertura li ofereix més seguretat sobre els drets de cobrament que li presenta l'exportador per al seu descompte. Hi pot haver tantes sol·licituds de certificats com fites (factures) en el recorregut de l'operació exportadora.

El certificat suposarà un impuls al crèdit subministrador. Amb aquest instrument ja està canviant també, de fet, la manera com els exportadors negocien els contractes amb els seus clients. Per exemple, incorporant les despeses de finançament als costos o introduint clàusules sobre la resolució anticipada.

Els certificats de cobertura

2. Crèdit comprador: la pòlissa que cobreix el banc davant de possibles impagaments

La diferència principal amb el crèdit subministrador és que aquesta pòlissa cobreix el finançament bancari ofert directament al comprador estranger per l'exportador en unes condicions més atractives que si l'hagués obtingut al seu país. En aquest cas, l'exportador espanyol guanya en competitivitat en facilitar al comprador l'accés a un finançament ad hoc que queda emparat per la pòlissa de CESCE.

Aquestes són les característiques i els avantatges principals de les operacions cobertes pel crèdit comprador:

 • El banc ofereix a través d'un conveni de crèdit el finançament al comprador per poder assumir el pagament a l'exportador.
 • El comprador estranger es converteix en deutor del banc, no de l'exportador.
 • L'assegurança cobreix l'impagament per part de l'importador de les quotes a l'entitat financera, tant si és per insolvència com per causes polítiques externes.
 • Mitjançant aquesta modalitat, l'exportador va rebent els pagaments per part del banc i no del comprador estranger.
 • L'assegurat és l'entitat financera i el deutor és l'importador.
 • La cobertura de l'assegurança assoleix fins al 99% dels riscos, tant comercials com polítics.

Es tracta d'un producte més complex que el crèdit subministrador, per això és més habitual en grans operacions d'exportació i de més llarg termini. De fet, en aquests instruments hi sol haver un import mínim que compensi el recurs a una estructura financera més sofisticada.

3. Altres pòlisses: execució d'avals i d'actiu circulant

Execució d'avals i d'actiu circulant

Pòlissa d'actiu de circulant.

Ha estat una fórmula molt utilitzada durant la pandèmia en donar a les empreses un accés més gran al finançament per cobrir les seves necessitats de circulant, és a dir, per preparar-se davant d'un contracte d'exportació. Aquesta pòlissa cobreix el 50% del risc d'impagament d'un crèdit concedit a l'exportador espanyol per dur a terme els seus projectes d'exportació. El deutor és l'exportador.

Pòlissa d'execució d'avals.

En aquest cas, l'assegurat també és el banc i el deutor és l'exportador. Aquesta pòlissa, amb una cobertura del 50%, cobreix les operacions d'internacionalització en què l'exportador ha de prestar avals o fiances davant del comprador estranger o l'administració pública. Si aquests executen l'aval, amb raó o sense, la pòlissa cobreix l'incompliment d'aquesta obligació de pagament per part de l'empresa espanyola.

4. Pòlisses verdes: la sostenibilitat arriba també a l'exportació

Amb les pòlisses verdes, acabades d'implantar, CESCE millora les condicions de les cobertures d'exportació si es tracta de projectes que contribueixen a lluitar contra el canvi climàtic i afavorir l'entorn natural, d'acord amb l'Acord de París i els objectius globals de descarbonització.

Què es pot considerar un objectiu verd d'una operació d'exportació? Aquestes pòlisses assumeixen la taxonomia de la Unió Europea i l'Annex IV del Consens de l'OCDE que preveuen condicions financeres més favorables per a projectes d'exportació que mitiguin els efectes del canvi climàtic, promoguin les energies renovables, preservin la biodiversitat i els recursos aqüífers i marins, redueixin la contaminació i afavoreixin l'economia circular.

D'aquesta manera, els projectes que s'ajustin a aquests paràmetres veuran millorades aquestes tres cobertures:

 • Crèdit comprador.
 • Crèdit subministrador.
 • Assegurança d'obres.

Quines són exactament aquestes condicions més favorables? Els projectes seran considerats prioritaris, es retornaran les despeses d'estudi a la signatura de la pòlissa i es flexibilitzarà la norma de contingut nacional: els béns i serveis d'origen espanyol poden representar el 30% del crèdit assegurat per CESCE, en lloc del 50% que s'exigeix com a norma general.

Per a operacions subjectes al consens de l'OCDE, se'n bonificaran les condicions. Per exemple, en alguns casos s'ampliaran els terminis d'amortització fins als 18 anys.

El mapa de risc país i les solucions per compensar l'exposició

Una de les funcionalitats més interessants de CESCE és el seu mapa de risc país. Aquesta eina permet als exportadors valorar l'oportunitat d'expandir el seu negoci o no atenent una sèrie d'indicadors econòmics, polítics i de seguretat jurídica. Cal no oblidar que CESCE actualitza diàriament 375 milions de dades. L'ECA espanyola monitora no només el risc país sinó el risc de milers de clients de les empreses espanyoles a l'exterior. La seva informació és utilitzada per la pràctica totalitat del sistema financer espanyol per valorar els riscos.

CESCE ofereix informes detallats per país i pondera el risc país amb una valoració de 1 a 7. El 7 seria la pitjor nota, una qualificació que afecta actualment països com Rússia, Bielorússia, Moldàvia, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro, Argentina, Veneçuela i Nicaragua, i regions senceres com el Sahel i el Pròxim Orient. Actua com un termòmetre del risc exportador.

També hi ha la possibilitat de consultar país per país el grau de cobertura que ofereix CESCE a curt i llarg termini. I és aquí on el sistema mostra novament el seu múscul, en assegurar les operacions just en aquells països on l'exportació pugui resultar més arriscada.

El mapa de risc país i les solucions per compensar l'exposició

Informació obtinguda a partir del seminari web “Eines per a la reactivació de les exportacions” organitzat per CFO Fòrum de Bankinter amb la participació de:

 • Roberto Carrasco: Director comercial de Negoci Internacional de Bankinter.
 • Irene Ciria: Analista sènior d'operacions per compte de l'Estat de CESCE.
 • Luis Bleda: Director d'Estructuració de Negoci Internacional de Bankinter.