Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins són els límits d'aportació a plans de pensions?

La contractació de plans de pensions és una tendència en augment. Per a ningú és un secret que, una vegada en gaudeixes, els plans de pensions et permeten viure amb una millor qualitat de vida i major estabilitat financera. Per això, cada vegada són més les persones que els contracten, amb l'objectiu de planificar amb temps una bona jubilació.

En els plans de pensions hi ha una aportació màxima anual limitada a 8.000 euros.

En cas de tenir contractats diversos plans de pensions en altres entitats, o fins i tot plans de previsió assegurats, s'aplica també de manera conjunta aquest import.

En cas d'excedir aquest import màxim anual, l'excés del valor s'haurà de retirar abans del 30 de juny de l'any següent per evitar ser penalitzat. No obstant això, hi ha algunes excepcions a aquest límit:

Aportació màxima als plans de pensions per a persones amb discapacitat

Les persones que pateixin alguna discapacitat podran fer aportacions de fins a 24.250 euros anuals, i els seus familiars podran aportar fins a un màxim de 10.000 euros per persona. En total, les aportacions del participant principal més les dels seus familiars no podrà superar els 24.250 euros.

Aportació màxima als plans de pensions per a cònjuges

Podràs aportar fins a un màxim de 2.500 euros anuals al pla de pensions del teu cònjuge en cas que aquest no tingui renda de treball o que les seves activitats econòmiques no siguin superiors a 8.000 euros l'any. Cal recordar que el límit per desgravar en la declaració de la renda és d'un màxim de 8.000 euros l'any o del 30% dels rendiments nets cotitzats en el treball o altres activitats econòmiques.

Quina és l'aportació mínima en un pla de pensions

No hi ha mínim. Totes les aportacions que es facin a un pla de pensions són totalment voluntàries; tu decideixes juntament amb l'entitat financera que vulguis contractar aquest recurs d'inversió per a la jubilació, l'import a ingressar de manera periòdica (sia mensual, trimestre o anual) i, a més, sense un període de temps establert. Les aportacions econòmiques poden ser cancel·lades a petició del client en qualsevol moment. Les aportacions mínimes d'inversió al pla de pensions no tenen una llei o suport jurídic que les avali o les supervisi, per tant, no hi ha un import mínim i estarà subjecte al que estableix el contracte de clàusules i condicions del pla contractat per l'entitat o la gestora corresponent.

A més

Cercador de plans de pensions

Consulta tota la nostra oferta de plans de pensions i troba el teu.
Més detalls sobre Cercador de plans de pensions

PIES

Coneix el pla d'estalvi de Bankinter i rendibilitza els teus diners a llarg termini.
Més detalls sobre PIES