Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons de pensions?

Un fons de pensions és un instrument financer que neix amb l'objectiu de donar compliment als diversos fluxos monetaris generats pels plans de pensions. Un fons de pensions es pot entendre com una part més d'un fons d'inversió que compleix alhora la funció de canalitzar els drets i les obligacions monetàries establerts pels plans que l'integren.

En general, els fons de pensions són administrats per una entitat gestora i els seus títols seran custodiats per una entitat dipositària i supervisats per una comissió de control. L'organisme que supervisa els plans de pensions és la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), que depèn de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, dependent al seu torn del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Els fons de pensions s'alimenten dels diners que els clients dels plans de pensions aporten mes a mes, per tant, aquests diners estan en flux d'inversió constant. Per poder fer aquesta inversió en diferents productes com ara accions o bons, per exemple, s'utilitza el fons de pensions, que s'encarrega de treure el màxim profit o la màxima rendibilitat a aquestes inversions.

Quines característiques tenen els fons de pensions?

Els fons de pensions tenen una sèrie de característiques, algunes de les quals són molt comunes a les dels fons d'inversió tradicionals.

  • Com passa amb els fons d'inversió, no hi ha un ens jurídic que els doni suport.
  • Són administrats i distribuïts per una entitat gestora.
  • Els títols en què s'inverteix són custodiats per una entitat dipositària.
  • Un fons d'inversió es pot crear amb l'objectiu de ser exclusiu a un pla de pensions en concret.
  • El fons de pensions també pot gestionar diners de diversos plans de pensions.
  • El fons de pensions també pot gestionar diners de diversos plans de pensions.

Diferències principals entre un pla de pensions i un fons de pensions

Encara que semblin sinònims, la veritat és que un pla de pensions i un fons d'inversió són conceptes totalment diferents. Les diferències principals entre ambdós són:

  • El pla de pensions com a tal és un producte financer que un client contracta aportant de manera periòdica uns diners, amb l'objectiu de cobrar en el futur una renda de jubilació extra.
  • El fons d'inversió, per la seva banda, compleix la funció de ser un vehicle financer que permet invertir els diners estalviats o les aportacions periòdiques dels clients en un altre tipus de productes per tal de generar una rendibilitat.

Exemple de pla de pensions enfront de fons de pensions: en Joan decideix contractar amb una companyia de la seva confiança un pla de pensions, amb unes aportacions mensuals de 150 euros. Doncs bé, aquests 150 euros s'afegeixen al fons de pensions, que els administrarà i els invertirà en altres productes per tal de generar un percentatge de rendibilitat.

A més

Carteres model

Consulta tots els informes de carteres model de plans de pensions.
Més detalls sobre Carteres model

Cercador de plans de pensions

Consulta tota la nostra oferta de plans de pensions i troba el teu.
Més detalls sobre Cercador de plans de pensions