Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com puc rescatar el meu pla de pensions?

Quan el client ha arribat a la jubilació, és el moment de rescatar el seu pla de pensions.

La quantitat definitiva correspon a totes les aportacions que hagi fet al llarg del temps més la rendibilitat que el pla hagi generat. Tanmateix, també es donen altres tipus de supòsits que, de manera excepcional, permeten rescatar un pla de pensions de manera anticipada:

  • Situació d'atur de llarga durada: per rescatar-lo de manera anticipada cal que el titular del pla estigui en una situació d'atur, inscrit com a demandant d'ocupació i hagi esgotat la prestació per desocupació o no tingui dret a cobrar-la.
  • Acreditació de dependència severa de titular o d'incapacitat laboral permanent total o absoluta.
  • Malaltia greu, ja sigui de titular o del cònjuge, o dels seus ascendents o descendents en primer grau.
  • Mort de titular, cas en què seran els beneficiaris del titular els que rebin el total de les aportacions realitzades més la possible rendibilitat.
  • Si no hi ha beneficiaris assignats, serien els seus hereus legals.
  • Passats els deu anys d'antiguitat del pla, a partir de l'1 de gener del 2025, també es podrà rescatar el pla.

Simulador de rescat de plans de pensions

Coneix totes les opcions sobre el rescat del teu pla de pensions a través del nostre simulador.

Simular rescat de pla
Rescate de plan de pensiones

Tipus de rescat dels plans de pensions

Quan un client decideix rescatar el seu pla de pensions, hi ha diferents alternatives per fer-ho:

Rescat total en forma de capital:

Es tornen de cop tots els diners que s'han acumulat al pla de pensions. Fiscalment és el menys rendible, ja que en lliurar-los d'una vegada tributen l'any següent com a renda del treball. Depenent de la quantitat, l'Agència Tributària pot quedar-se amb fins a gairebé la meitat. Tanmateix, és important saber que totes aquelles aportacions realitzades abans de l'1 de gener del 2007 tenen una reducció del 40% en cobrar-les. La resta sí que seran imputades com a rendes del treball sense cap avantatge.

Rescat parcial en forma de renda:

Amb aquesta modalitat es van obtenint quantitats periòdiques de l'aportat al llarg del temps acordat per rescatar el pla i el tipus de renda triada. L'avantatge d'aquest tipus de rescat és que és fiscalment més rendible.

Aquí trobem dues modalitats: Renda assegurada, en la qual el client va rebent sempre la mateixa quantitat de diners, de manera temporal o vitalícia. Renda financera, en la qual la quantitat de diners que rep el client depèn de la rendibilitat que hagi donat el pla.

Rescat mixt:

és una combinació de les dues opcions anteriors. Primer s'obté una quantitat pactada per posteriorment anar rebent una renda de manera periòdica. Fiscalment està a mig camí entre la primera i la segona opció, i és convenient per a aquelles persones a les quals no els importa cobrar una part de manera immediata i l'altra periòdicament per estalviar-se així una part dels impostos.

A Bankinter, tenim diferents plans de pensions adaptats a tot tipus d'inversió. Consulta les diferents opcions i aconsegueix el complement perfecte a la jubilació.

A més

Carteres model

Consulta tots els informes de carteres model de plans de pensions.
Més detalls sobre Carteres model

Simulador de plans de pensions

Coneix quina serà la teva pensió quan et jubilis accedint al nostre simulador.
Més detalls