Saltar a zona de contenidos
Solo para la cuenta
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.

Mesures Bankinter COVID-19

No se'ns oblida que, darrere dels diners, sempre hi ha les persones.

I, naturalment, tu.

Perquè sabem que, darrere dels teus diners, hi ha el teu esforç, el teu treball.

Per això, si tens nòmina o no, si ets autònom, professional o pensionista, en fer-te client de Bankinter i obrir el teu compte, no només no et cobrarem comissions, ni la targeta de crèdit, sinó que t'ajudarem que l'esforç del teu treball tingui millors resultats.

Fins al 5% TAE el primer any1 i fins al 2% TAE el segon any. Saldo màxim a remunerar: 5.000 €.

Per moltes raons, compta amb Bankinter

Per solvència

Segons el Banc Central Europeu, un dels bancs més solvents d'Espanya.

Per rendibilitat

Bankinter és el banc més rendible d'Espanya i el tercer d'Europa.

Per sostenibilitat.

Un dels bancs més sostenibles del món, segons el Dow Jones Sustainability Index.

Per igualtat de gènere

Som un dels líders mundials en igualtat de gènere en llocs de treball directius. Font: European Women on Boards.

Perquè vam ser el primer banc a Internet d'Espanya

Gairebé 25 anys després, comptem amb una autèntica banca a distància multicanal: web, aplicacions, banca telefònica, pagaments mòbils, etc., sense haver renunciat a l'atenció presencial a les oficines.

Per innovació digital

Som pioners en banca digital i en l'actualitat el 93% dels nostres usuaris són usuaris digitals.

Per ciberseguretat

Perquè les nostres plataformes digitals continuen marcant el lideratge. Font: D-Rating.

Per la nostra xarxa de caixers

Comptem amb la major xarxa de caixers d'Espanya per retirar efectiu a dèbit sense comissió.

Per compromís amb la societat

Actualment la Fundació per a la Innovació Bankinter compta amb el grup de pensament i reflexió de ciència i tecnologia més prestigiós del nostre país.

Per compromís amb els nostres empleats

Ens enorgulleix saber que estem entre els bancs més ben valorats en tots els rànquings de satisfacció d'empleats. Font: Top Employers Institute i Merco Talento.