Saltar a la zona de continguts

TARGETA ÚNICA.

Una targeta amb tot i per a tot

 • Per retirar diners de caixers
 • Per pagar totes les compres
 • Per triar com vols pagar
Tarjeta Única Bankinter

Tot el que necessites en el teu dia a dia.

Sense comissió anual

No pagaràs la comissió d'emissió i manteniment si utilitzes la targeta en la modalitat de pagament ajornat.

Compra Smart

La millor opció si necessites ajornar una o diverses compres de forma puntual, des de 90 euros. Pots realitzar els pagaments triant un nombre de quotes o una quantitat fixa mensual en un termini des de 3 a 36 mesos. Consulta les condicions.

Smart Cash

Aquesta targeta et permet traspassar efectiu al teu compte corrent per tal de disposar de liquiditat en vista de qualsevol imprevist. Consulta les condicions.

Tens més de 17.000 caixers per retirar efectiu, a dèbit, sense comissió.

 • Bankinter
 • Deutsche Bank
 • Euro Automatic Cash
 • Grup Cajamar
 • Banca March
 • Grupo Cajas Rurales
 • Laboral Kutxa Bank
 • Targo Bank
 • Euronet

Més serveis, més avantatges

Consulta Condicions de la targeta Condicions de la targeta

Modalitat de pagament

La targeta Única s'emet amb la modalitat de Pagament Final de Mes.

 • Modalitat de Pagament Final de Mes

  Amb aquesta modalitat de pagament les adquisicions i disposicions realitzades fins a la data de tancament del període de liquidació s'hauran d'abonar, sense interessos (0,00% TAE), en la data assenyalada per al pagament.

  Pots modificar la modalitat de pagament després de l'activació de la targeta en qualsevol moment, sempre que ens avisis amb cinc (5) dies d'antelació a la finalització del mes de liquidació, a través del lloc web o l'aplicació de Bankinter, trucant a la banca telefònica al 91 657 88 00 o anant a una oficina.

 • Modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”)

  Amb aquesta modalitat reemborsaràs el crèdit disposat de forma ajornada mitjançant el pagament de quotes periòdiques, que poden consistir en una quantitat fixa o en un percentatge del deute al mes, essent la quota mensual mínima permesa la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 3,00% sobre el saldo disposat del crèdit associat a la targeta, amb un import mínim de 30,00 €.

  Pots triar i modificar aquest import durant la vigència del contracte dins d'uns mínims establerts (mínim 3,00% del saldo disposat amb una quota mínima de 30,00 €).

  Sobre el capital disposat s'aplica el tipus d'interès pactat. Consulta l'apartat "Tipus d'interès nominal anual".

  Les quanties de les quotes destinades a l'amortització del capital que abones de manera periòdica tornen a formar part del teu crèdit disponible, per la qual cosa constitueix un crèdit que es renova de manera automàtica en cada venciment.

Comissió d'emissió i manteniment

Sense comissió anual si la targeta és de pagament ajornat. En cas contrari:

 • Targeta Única Clásica: la comissió serà d'un màxim de 50 € per al primer titular i un màxim de 40 € per als beneficiaris.

 • Targeta Única Oro: la comissió serà d'un màxim de 90 € per al primer titular i un màxim de 45 € per als beneficiaris.

Límit de disposicions

Targeta Única Clásica: per a disposicions a crèdit, el límit en compres és de 1.200 € diaris i mensuals; a caixers és de 1.000 euros diaris i 1.200 euros mensuals. En disposicions a dèbit, si disposes de saldo suficient al compte podràs retirar un màxim de 9.000 euros al mes.

Targeta Única Oro: per a disposicions a crèdit, el límit en compres és de 6.000 euros diaris i mensuals; a caixers és de 1.000 euros diaris i 6.000 euros mensuals. En disposicions a dèbit, si disposes de saldo suficient al compte podràs retirar un màxim de 18.000 euros al mes.

Tipus d'interès nominal anual de les targetes Única Clásica i Oro:

(i) En la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”):

a) en compres: 17,52% TIN (19,00% TAE); b) en retirades d'efectiu a crèdit a caixers automàtics: 17,52% TIN (19,00% TAE); i c) en Smart Cash, servei que et permet traspassar efectiu des de la targeta al compte corrent amb càrrec a la línia de crèdit disponible: 17,52% TIN (19,00% TAE). Aquesta operació es pagarà amb la resta de les disposicions i s'hi aplicaran les condicions econòmiques corresponents a la modalitat de pagament de la targeta.

Exemples representatius sota la hipòtesi que el contracte es mantindrà en vigor al llarg de tota la seva durada i que les parts compliran les seves obligacions en les condicions i els terminis acordats.

Per a compres amb modalitat de Pagament Ajornat (“revolving”), retirades d'efectiu a crèdit a caixers automàtics i traspàs d'efectiu al teu compte corrent Smart Cash:

exemple representatiu per a una disposició de 1.500 € realitzada el dia u del mes i finançada sota la modalitat de Pagament Ajornat (“revolving”) a 48 mesos i sempre que no s'hagin fet altres disposicions amb la targeta, amb l'aplicació del tipus d'interès nominal anual fix del 17,52% (TAE 19,00%), abonaries un import total de 2.096,88 € (1.500 € de capital i 596,88 € d'interessos), a través de 48 quotes mensuals, essent les primeres 47 quotes de 43,69 € i l'última de 43,45 €, al terme de les quals hauries acabat d'amortitzar el finançament. Cost total: 596,88 €. Sistema d'amortització francès.

Aquest exemple representatiu es modificarà en funció de la quota o del percentatge que el client triï.

(ii) En la modalitat de Pagament Ajornat a Comerços: 17,52% TIN (19,00% TAE). El servei de Pagament Ajornat a Comerços permet ajornar en 3, 6, 9 i 12 mesos una compra d'un import mínim de 60 euros, des del mateix TPV del comerç.

Targeta Única Clásica: per a un Pagament Ajornat a Comerços de 1.200 € per a una compra realitzada el dia 1 del mes amb forma de pagament ajornat, quota fixa, a pagar en 12 mesos, sota la hipòtesi que no es produeixin més disposicions en aquell termini. Tipus d'interès nominal anual fix: 17,52%, TAE del 19,00%, amb 11 quotes mensuals de 109,74 € cadascuna i una última quota de 109,77 €. Import total a pagar: 1.316,91 €, dels quals 116,91 € són interessos. Cost total: 116,91€. Sistema d'amortització francès.

Targeta Única Oro: per a un Pagament Ajornat a Comerços de 6.000 € per a una compra realitzada el dia 1 del mes amb forma de pagament ajornat, quota fixa, a pagar en 12 mesos, sota la hipòtesi que no es produeixin més disposicions en aquell termini. Tipus d'interès nominal anual fix: 17,52%, TAE del 19,00%, amb 11 quotes mensuals de 548,71 € cadascuna i una última quota de 548,73 €. Import total a pagar: 6.584,54 €, dels quals 584,54 € són interessos. Cost total: 584,54€. Sistema d'amortització francès.

(iii) En la modalitat de Pagament a Final de Mes: sense interessos; 0,00% TAE.

(iv) en la modalitat de pagament Compra Smart: 17,52% TIN (19,00% TAE). Aquesta modalitat és una modalitat especial de pagament disponible en la modalitat general de Pagament Final de Mes que et permet fraccionar una o diverses compres a partir de 90 €, entre 3 i 36 mesos i amb una quota mínima de 30 € al mes.

Targeta Única Clásica: exemple representatiu per a una Compra Smart de 1.200 € realitzada el dia 1 del mes, amb un termini d'amortització de 36 mesos i amb un TIN del 17,52%, TAE del 19,00%, la primera quota, que inclou exclusivament interessos, serà de 17,52 € i l'import de les 34 quotes restants serà de 44,03 € cadascuna amb una última quota de 44,16 €. Import total degut: 1.558,70 €, dels quals 358,70 € són interessos. Cost total: 358,70 €. Sistema d'amortització francès.

Targeta Única Oro: exemple representatiu per a una Compra Smart de 6.000 € realitzada el dia 1 del mes, amb un termini d'amortització de 36 mesos i amb un TIN del 17,52%, TAE del 19,00%, la primera quota, que inclou exclusivament interessos, serà de 87,60 € i l'import de les 34 quotes restants serà de 220,16 € cadascuna amb una última quota de 220,36 €. Import total degut: 7.793,40 €, dels quals 1.793,40 € són interessos. Cost total: 1.793,40 €. Sistema d'amortització francès.

Assegurances

Targeta Única Clásica: incorpora una assegurança gratuïta d'accidents de fins a 300.000 €. Des d'aquí podràs conèixer-ne les condicions: 

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS (36 KB)

Targeta Única Oro: incorpora una assegurança gratuïta d'accidents de fins a 600.000 € i una assegurança d'assistència en viatges. Des d'aquí podràs conèixer-ne les condicions:

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS (36 KB)
ASSEGURANÇA D'ASSISTÈNCIA EN VIATGES (36 KB)

Informació d'interès

En compliment de la legislació europea vigent, posem a la teva disposició la informació precontractual associada a la targeta Única Clàssica (versió disponible en castellà, català, basc, gallec i valencià), la informació precontractual associada a la targeta Única Or (versió disponible en castellà, català, basc, gallec i valencià) i la informació trimestral sobre comissions i tipus aplicats.

targeta emesa i finançament ofert per Bankinter Consumer Finance, EFC, SA, entitat de pagament híbrida amb sistema de salvaguarda consistent en el dipòsit dels fons en un compte a la vista i separat obert a Bankinter, SA, registrada al Banc d'Espanya amb el núm. 8832, amb domicili social en Avda. de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 22.729, foli 181, full núm. M-259543 i amb CIF núm. A82650672.

Consulta Preguntes freqüents sobre les nostres targetes Preguntes freqüents sobre les nostres targetes

En què ens hem de fixar quan sol·licitem una targeta de Pagament Ajornat ("Revolving")?

Freqüentment, les entitats ofereixen al client la possibilitat que la targeta de crèdit tingui la modalitat de Pagament a Final de Mes i la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”), de manera que el client pot triar la forma d'abonar les disposicions que faci amb la targeta.

A l'hora de contractar una d'aquestes targetes o seleccionar la modalitat de pagament, és rellevant parar atenció a les explicacions i advertències sobre el producte, al tipus d'interès nominal (TIN), a la taxa anual equivalent (TAE), a la quota de pagament triada i a les comissions i despeses aplicables, si escau, per la qual cosa és aconsellable comparar ofertes i llegir detingudament la informació precontractual abans d'assumir qualsevol tipus d'obligació, incloses les conseqüències en cas d'incompliment de pagament, per prendre una decisió racional i prudent.

Aquestes targetes s'adapten a les necessitats de cada client, però aquesta flexibilitat implica un ús responsable, i és la nostra obligació advertir que la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”) i les condicions de pagament mínim estan destinades principalment a resoldre situacions transitòries de manca de liquiditat, ja que permeten abonar quotes mensuals reduïdes. Això fa que es pagui l'import disposat en un temps molt prolongat, a causa de la petita proporció de la quota que es destinaria a aquest abonament i, per tant, que es paguin més interessos.

Què és el CVV?

Amb l'objectiu de proporcionar la màxima seguretat en els pagaments en línia i evitar així taxes de frau elevades per mitjà de la targeta de crèdit o dèbit, s'ha implementat una configuració criptogràfica habitualment coneguda com CSC (Codi de Seguretat de la Targeta), CVV (Valor de Verificació de Targeta), CW2, CVC2 o número CID. Serveix per confirmar que qui utilitza la targeta la té al seu poder.

Aquest codi de seguretat consta de 3 o 4 números i podràs localitzar-lo a la part del darrere de les targetes VISA o MasterCard o a la cara principal a les targetes American Express.

El codi de seguretat de la targeta és un valor afegit a aquest mètode de pagament i sol ser necessari quan fas compres a comerços en línia.

Aquest codi és segur ja que, en estar imprès a la targeta i no estar encriptat a la banda o el xip NFC (Contactless), cap dispositiu podrà llegir-lo o escanejar-lo per replicar la dada.

Què és el PIN?

PIN és l'acrònim en anglès de “Personal Identification Number” i en català es tradueix com “número d'identificació personal”.

Quan reps la targeta per primera vegada, l'entitat bancària o financera t'assigna un PIN, que sol ser de 4 dígits i que pots canviar en qualsevol moment pel número que prefereixis i que et resulti fàcil de recordar. Si en algun moment oblides el teu número PIN pots consultar-lo al nostre web o aplicació, al menú de la targeta, dins de l'apartat de "Consultar/Recordar PIN". I, si vols canviar-lo, pots fer-ho en un caixer que admeti aquesta opció o a la teva oficina.

Què és el contactless?

És un sistema que et permet pagar simplement acostant la targeta o el mòbil al terminal de venda, sense necessitat d'haver d'introduir-la en aquest terminal. A més, per a compres superiors a 50 euros sempre cal introduir el PIN. Per la teva seguretat, si arribes a un import de 150 euros sense haver introduït el PIN, el sistema també te'l demanarà. El PIN també és necessari per retirar diners del caixer.

D'aquí a quant de temps rebré la targeta al meu domicili?

Com a molt tard rebràs les targetes en els quinze dies posteriors a sol·licitar-les per qualsevol dels nostres canals (web, aplicació, Banca Telefònica o oficina), si bé pots fer servir el nostre servei de Targeta Immediata per activar des del nostre web o aplicació la targeta sol·licitada i afegir-la a qualsevol X-Pay (Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay) per poder utilitzar-la des d'aquest mateix moment.

Puc registrar la meva targeta en alguna plataforma de pagament mòbil?

Sí, totes les nostres targetes es poden afegir a tots els X-Pay, Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay. Tens tota la informació a https://www.bankinter.com/banca/cuentas-tarjetas/tarjetas/pagar-con-el-movil.

La meva targeta caduca, com puc obtenir-ne una de nova?

Totes les targetes s'emeten amb una data de caducitat. Almenys 30 dies abans d'aquesta data te n'enviarem una de nova al teu domicili perquè mai no et quedis sense aquest mitjà de pagament.

Com activo la meva targeta?

L'operació és molt senzilla: pots activar la targeta a través de l'aplicació des del teu mòbil o tauleta, des del teu ordinador a Bankinter.com, trucant a la Banca Telefònica al 91 657 88 00, a qualsevol oficina Bankinter o bé a través dels nostres caixers.

Quan es carregarà el rebut al meu compte bancari?

El cobrament cadascun dels mesos tindrà lloc entre el dia 1 i 5 de cada mes.

Puc sobrepassar el límit de crèdit associat a la targeta?

Sí, en cas que sobrepassis el límit assignat a la targeta, es cobrarà una comissió per límit excedit de 20 €.

Què són les targetes addicionals?

Són les targetes que pots sol·licitar per a aquelles persones que vulguis que siguin titulars d'una targeta. Aquestes targetes comparteixen el límit de crèdit del primer titular i els consums realitzats queden reflectits al mateix extracte mensual.

Quines modalitats de pagament tenen les nostres targetes?

Les targetes de crèdit tenen les modalitats de pagament següents:

Pagament total sense interessos (0,00% TAE)

Amb aquest model de pagament totes les compres que hagis fet durant el mes es carregaran al teu compte, en un únic pagament, a l'inici del mes següent o en el període de tall estipulat per l'entitat financera.

Aquesta modalitat de pagament té un gran avantatge: tot el que consumeixes, ho pagues al mes següent i sense interessos ni comissions. 0,00% TAE. A més, un cop carregats a compte els pagaments realitzats, el límit de crèdit que tinguis establert es recarregarà automàticament i en podràs disposar per realitzar nous pagaments o compres.

Pagament fraccionat mitjançant una quota fixa mensual

Aquesta modalitat de pagament et permet triar l'import que vols pagar en quotes constants i mensuals, per exemple de 30 €, 50 €, etc. Les quotes es carregaran mensualment al compte corrent que triïs fins que acabis de pagar el saldo que hagis disposat, que inclourà tant l'amortització de capital com els interessos generats. La gran diferència amb altres modalitats de pagament és que, si segueixes disposant del crèdit de la targeta, el deute s'incrementarà, però continuaràs pagant el mateix cada mes. En canvi, si no disposes del crèdit de la targeta i continues pagant la mateixa quota, el deute disminuirà.

S'aplicarà la quota triada amb un import mínim. En els casos en què la quota triada sigui inferior a l'import mínim, la quota a pagar serà l'import mínim establert per l'entitat bancària o financera.

Pagament fraccionat mitjançant un percentatge del deute

Amb aquesta modalitat de pagament, tu tries el percentatge del saldo disposat a la targeta que vols pagar cada mes. Les quotes es carregaran mensualment fins que acabis de pagar el saldo de què hagis disposat i inclouran amortització de capital i interessos.

Un exemple d'aquest mètode de pagament pot ser pagar només un 10% dels diners disposats. Gràcies a aquest sistema, les quotes es redueixen a mesura que el saldo pendent disminueixi. Tingues en compte que, si continues disposant del crèdit, les quotes augmentaran proporcionalment.

S'aplicarà el percentatge triat amb un import mínim. En els casos en què el percentatge triat sigui inferior a l'import mínim, la quota a pagar serà l'import mínim establert per l'entitat bancària o financera.

Pagament fraccionat a terminis concrets

A través d'aquesta modalitat de pagament, pots triar un termini concret per tornar els diners gastats. Les quotes mensuals es calcularan dividint l'import de la compra, més els interessos, entre el nombre de mesos en què hagis decidit fraccionar el pagament.

Un exemple molt comú és fraccionar l'import de les compres a 3, 6, 12 mesos, etc. Com que es tracta d'un crèdit ajornat, com més curt sigui el termini, més altes seran les quotes. De la mateixa manera, com més llarg sigui el termini la quota disminuirà, però els interessos seran més elevats.

Ajornar compres puntuals

És una modalitat de pagament cada vegada més estesa a supermercats, botigues d'electrodomèstics o grans canals de distribució. També disposa d'un servei de finançament de moviments, amb el qual podràs pagar en un termini determinat que sol ser d'entre 3 i 36 mesos una o més compres, amb un import mínim (que determinarà cada entitat bancària o financera). El seu objectiu és facilitar al client el pagament d'una o diverses compres puntuals mantenint la modalitat de Pagament a Final de Mes.

Càlcul de l'import mensual en Pagament Ajornat (“Revolving”)

Pagament d'una quota mensual de 400 €: posem per cas que fas una compra de 1.500 € i la vols finançar sota la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”) i triant la quota de 400 €. En aquest cas, i sempre que no s'hagin fet altres disposicions amb la targeta, amb l'aplicació del tipus d'interès nominal anual fix del 17,52% (TAE 19,00%), abonaries un import total de 1.554,15 €, dels quals 54,15 € són interessos, a través de 4 quotes mensuals, essent la primera quota de 400 € i l'última de 354,15 €, al terme de les quals hauries acabat d'amortitzar el finançament. Cost total: 54,15€. Sistema d'amortització francès.

Pagament d'una quota mensual 30 €: posem per cas que fas una compra de 1.500 € i la vols finançar sota la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”) i triant la quota de 30 € (mínim 3% del saldo disposat). En aquest cas, i sempre que no s'hagin fet altres disposicions amb la targeta, amb l'aplicació del tipus d'interès nominal anual fix del 17,52% (TAE 19,00%), abonaries un import total de 2.354,20 €, dels quals 854,20 € són interessos, a través de 73 quotes mensuals, essent la primera quota de 45,00 € i l'última de 3,92 €, al terme de les quals hauries acabat d'amortitzar el finançament. Cost total: 854,20€. Sistema d'amortització francès.

Pagament d'una quota mensual de 100 €: posem per cas que fas una compra de 1.500 € i la vols finançar sota la modalitat de Pagament Ajornat (“Revolving”) i triant la quota de 100 €. En aquest cas, i sempre que no s'hagin fet altres disposicions amb la targeta, amb l'aplicació del tipus d'interès nominal anual fix del 17,52% (TAE 19,00%), abonaries un import total de 1.705,38 €, dels quals 205,38 € són interessos, a través de divuit 18 quotes mensuals, essent la primera quota de 100 € i l'última de 5,38 €, al terme de les quals hauries acabat d'amortitzar el finançament. Cost total: 205,38€. Sistema d'amortització francès.

Puc pagar a l'estranger?

És clar, pots pagar a l'estranger amb totes les nostres targetes sense cap problema. Recorda que les compres fora de la zona euro poden tenir associada una comissió per ús de xarxes internacionals.

Puc treure diners a l'estranger?

Sí. Podràs retirar efectiu des de qualsevol caixer, però, com amb qualsevol altra targeta, recorda que aquesta operativa té associada una comissió.

Què he fer en cas de pèrdua o robatori de la targeta?

El més important és bloquejar la targeta. Pots fer-ho accedint des del web o des de la nostra aplicació al menú de la targeta “Més operacions”, a l'opció “Bloquejar targeta”, o trucant a la banca telefònica (91 657 88 00 o +34 916 578 800 si truques des de l'estranger). També pots apropar-te a la teva oficina. Si penses que t'han robat la targeta, no oblidis denunciar-ho. Un cop bloquejada la targeta, no podràs operar.

Un cop bloquejada la targeta, amb el nostre Servei Targeta Immediata podràs sol·licitar-ne una de nova per qualsevol dels nostres canals i afegir-la al wallet del teu dispositiu mòbil per començar a utilitzar-la de manera immediata sense esperar a rebre el plàstic i activar-lo. Aquest servei també està disponible per a renovacions, duplicats o per a nous clients de targeta.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines